ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ ออกเยี่ยมกลุ่ม OTOP กลุ่มรักสามัคคี ผลิตผลจากโครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนรุ่นที่ ๑ โครงการทอผ้าแปรรูปเป็นผ้าชิ้น กระเป๋า เสื้อสำเร็จรูป มีการพัฒนาฝีมือให้ทันสมัยเป็นที่นิยม ทุนน้อยแต่ใจสู้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ภาคภูมิใจสร้างด้วยมือและเติบโตจากมูลนิธิบุคคลพอเพียงอย่างแท้จริงมิใช่จากหน่วยงานอื่นมาดูแลก่อนจะเติบโต ...

             เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุลประธานชมรมฯ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ โครงการทอผ้าและเย็บกระเป๋า ที่ตำบลชุมแสงและตำบลเมืองแก อำเภอสตึก เพื่อเตรียมการขอทุนรอบ ๒
           เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๙ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุลประธานชมรมฯ ร่วมกิจกรรมเปิดงานนิทรรศการโครงการพระราชกรณียกิจโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ที่ว่าการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีสมาชิกเข้าร่วม ๒,๕๐๐ คน
         เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ มีสมาชิกเข้าร่วม ๕๐ คน โดยมีนายอำเภอสตึก เป็นประธานในพิธี
         เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ บุรีรัมย์ มอบดอกไม้จันทน์ให้แก่ นายกเทศมนตรีเทศบาลอำเภอสตึก นางวิมลนันท์ ทิมาตฤกะ จำนวน ๒,๙๙๙ ดอก เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
         เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐-๑๔.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมจัดตั้งโรงทาน บริการอาหารและน้ำดื่ม ประเภทข้าวเหนียวหมูทอดและกล้วยทอด ในงานถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์
Page 1 of 1612345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved