เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ มีสมาชิกเข้าร่วม ๓๐๐ คน โดยมี พันเอก จะเด็ด นวลมณี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานในพิธี ...

      เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ เทศบาลอำเภอสตึก จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและทำบุญกราบพระ นำโดย นางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล และนางวิมลนันท์ ทิมาตฤกะ นายกเทศมนตรีเทศบาลสตึก เมื่อเสร็จสิ้นโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ ได้พาสมาชิกจำนวน ๑๕๐ คน ศึกษาดูงานนอกสถานที่และทำบุญกราบพระที่วัดหลวงพ่อศรีวัดผาน้ำย้อยและวัดป่ากุงวัดผาพยอม
     เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐-๑๔.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมร้อยใจร้อยความภักดี สวดมนต์ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่วัดป่าสตึกพัฒนา อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๐๐ คน โดยชมรมฯบุรีรัมย์บูรณาการร่วมกับเทศบาลสตึก จัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน
     เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๓.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ที่โรงเรียนคูเมืองพิทยาคม มีสมาชิกเข้าร่วม ๑๕๐ คน โดยมี นายเสรีย์ มะโน นายอำเภอคูเมือง เป็นประธานในพิธี
     เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ นำคณะกรรมการชมรมฯ จัดซื้อเตรียมต้นไม้เพื่อใช้ในกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อสนองพระราชปณิธานที่จะสืบสานพระราชปณิธานของ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่วัดป่าละหานทราย อ.ละทานทราย จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
     เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ พร้อมสมาชิกกลุ่มทอผ้าเพื่อแปรรูปและกลุ่มปลูกพืชแบบผสมผสานนำผลิตผลจากโครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนรุ่นที่ ๑ โครงการทอผ้า และเกษตรแบบผสมผสานออกจำหน่ายในงานธงฟ้าประชารัฐอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เป็นประจำทุกเดือน ที่โรงเรียนจะหลวย อำเภอสตึก เพื่อเป็นการต่อยอดชีวิตให้สมาชิกชมรมฯ
Page 1 of 2112345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved