เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมนักเรียนผู้สูงวัยใส่ใจการเรียนรู้ ณ เทศบาลอำเภอสตึก นำโดยนางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ มีสมาชิกเข้าร่วม ๘๐ คน ...

          เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ บุรีรัมย์ นำสมาชิกชมรมฯ ศึกษาดูงานศูนย์แสงจันทร์เกษตรผสมผสาน เรื่องการเลี้ยงไส้เดือน ของอาจารย์ไพรัตน์ ชื่นศรี เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาเปิดโครงการฝึกวิชาชีพเรื่องเลี้ยงไส้เดือน ณ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วม ๕๐ คน
         เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ ๒๘๖ คน ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ที่ว่าการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายโกวิทย์ พิทยบูลย์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานในพิธี           ๑. เวลา ๐๖.๐๙ น. ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้ง           ๒. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล           ๓. ภาคค่ำ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์            ๔. ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองมหามงคล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ป่าโคกโจดบ้านกระทุ่มตำบลสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุ
      เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๙ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ที่สี่แยกตำบลเมืองแก เป็นที่สาธารณะ ประธานในพิธีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองแก โดยการนำของนางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ บุรีรัมย์ มีสมาชิกเข้าร่วม ๑๘๐ คน
    เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ โครงการทำแคบหมู พื้นที่อำเภอห้วยราช ๑๒ ชุมชนๆ ละ ๓ คน รวมทั้งหมด ๔๙ คน โดยมี นางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ บุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ดำเนินการปฏิบัติ จ.ส.อ ธีระวัฒน์ วรรธนะโกเมศ หัวหน้าผู้ดูแลพื้นที่อำเภอห้วยราช พร้อมคณะกรรมชมรมฯ อ.ห้วยราช ณ บ้านพักของหัวหน้าผู้ดูแล อ.ห้วยราช และได้มีการมอบผ้าพันคอสีฟ้าเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ จำนวน ๔๐ ผืน
        เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่อำเภอสตึก บ้านหนองตาเพ็ง ตำบลสะแก นำโดย หัวหน้าผู้ดูแล ผู้ใหญ่บ้านนายสมพร บุญมาแคน กรรมการสมาชิกชมรมฯ บุรีรัมย์ บ้านหนองตาเพ็ง ตำบลสะแก ร่วมแรงร่วมใจจิตอาสาจิตกุศลด้วยกำลังทุนของสมาชิกชมรมฯ อำเภอสตึก ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจะส่งมอบให้นายอำเภอในโอกาสต่อไป มีสมาชิกเข้าร่วม ๓๕ คน ณ ที่ทำการบ้านหนองตาเพ็ง
Page 1 of 1312345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved