เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ มอบทุนครั้งที่ ๒ โครงการผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๑ โครงการทอผ้าเพื่อแปรรูปผ้าชิ้น กระเป๋า เสื้อสำเร็จรูป กลุ่มทอผ้าจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ๓ คนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท กลุ่มเย็บกระเป๋าจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๒ คนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวนสมาชิก ๑๕ คน ...

       เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดโคกสะอาด อำเภอคูเมือง มีจำนวนสมาชิกเข้าร่วม ๕๕ คน ในครั้งนี้ได้มีนักศึกษาภาคสมทบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมทำบุญในครั้งนี้
       เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ ออกตรวจการผลิตผ้าซิ่นตีนแดงลงทองเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ มีการปรับปรุงลวดลายให้ทันสมัยตามความต้องการของผู้บริโภคที่ศูนย์กลุ่มทอผ้าอำเภอสตึก
        เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ นายโกวิทย์ พิทยบูรณ์ นายอำเภอสตึก
        เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มประชารัฐธงเขียว ร่วมกับภาคส่วนราชการนำผลิตผลของโครงการผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๑ โครงการทอผ้าเพื่อแปรรูปเป็นกระเป๋าและเสื้อสำเร็จรูป เปิดจำหน่ายในงานเพื่อความสำฤทธิ์ผลตามกรอบงบประมาณที่ได้รับมาจากมูลนิธิบุคคลพอเพียง และได้เป็นวิทยากรเรื่องสถาบันและเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ด้วย ที่หอประชุมเมืองแก ประธานพิธีนายโกวิทย์ พิทยบูรณ์นายอำเภอสตึก มีจำนวนสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม ๕๕ คน
      เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๐ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กที่เทศบาลเมืองสตึก โดยทำก๋วยจั๊บพร้อมของเล่นแจกเด็ก และมอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษา พร้อมทั้งมอบรางวัลเด็กในการแสดงของแต่ละโรงเรียน
Page 1 of 1812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved