welovethaiking.com – สนใจกู้เงินด่วนจากสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ และแหล่งกู้เงินด่วน 10 นาทีโอนเข้าบัญชีได้เงินจริง

ธนาคารที่ให้บริการ

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  สมัครทันทีเลย

  สมัครหลายบริษัทเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเงินกู้

  quick cash

  รายได้ผู้กู้ต่อเดือน - ไม่กำหนด

  อายุผู้กู้ - 18-50 ปี

  อัตราดอกเบี้ย - ไม่กำหนด

  วงเงินสูงสุด - สูงสุด 10,000 บาท

  quick cash บริการเงินด่วนฉุกเฉินที่กู้ง่ายได้เงินเร็ว

  สินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์

  รายได้ผู้กู้ต่อเดือน - 15,000 บาทขึ้นไป

  อายุผู้กู้ - 20-60 ปี

  อัตราดอกเบี้ย - 15.99-25% ต่อปี

  วงเงินสูงสุด - สูงสุด 5 เท่าของรายได้

  สินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์สมัครง่ายดอกเบี้ยต่ำ

  เงินกู้ด่วนฟ้าผ่า

  รายได้ผู้กู้ต่อเดือน - ไม่กำหนด

  อายุผู้กู้ - 20 ปีขึ้นไป

  อัตราดอกเบี้ย - ไม่กำหนด

  วงเงินสูงสุด - สูงสุด 20,000 บาท

  เงินกู้ด่วนฟ้าผ่าน่าเชื่อถือไหมเช็คด่วนก่อนทำการสมัคร

  บัตรเครดิต shopee

  รายได้ผู้กู้ต่อเดือน - 15,000 บาทขึ้นไป

  อายุผู้กู้ - 20-80 ปี

  อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 16% ต่อปี

  วงเงินสูงสุด - สูงสุด 5 เท่าของรายได้

  ส่องบัตรเครดิต shopee ที่สายช้อปห้ามพลาด 2024

  สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

  รายได้ผู้กู้ต่อเดือน - ไม่กำหนด

  อายุผู้กู้ - 20-65 ปี

  อัตราดอกเบี้ย - 8-15% ต่อปี

  วงเงินสูงสุด - สูงสุด 2 ล้านบาท

  สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพอนุมัติง่ายไหมเช็คเลย!

  เฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคล

  รายได้ผู้กู้ต่อเดือน - 6,000 บาทขึ้นไป

  อายุผู้กู้ - 17-70 ปี

  อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 25% ต่อปี

  วงเงินสูงสุด - สูงสุด 45,000 บาท

  เฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคลบริการเงินด่วนพร้อมใช้

  ฟินนิกซ์

  รายได้ผู้กู้ต่อเดือน - 8,000 บาทขึ้นไป

  อายุผู้กู้ - 20-60 ปี

  อัตราดอกเบี้ย - ไม่เกิน 33% ต่อปี

  วงเงินสูงสุด - สูงสุด 1 แสนบาท

  กู้เงินฟินนิกซ์ บริการสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติง่าย

  แอพฉับไว

  รายได้ผู้กู้ต่อเดือน - ไม่กำหนด

  อายุผู้กู้ - 22 ปีขึ้นไป

  อัตราดอกเบี้ย - ไม่กำหนด

  วงเงินสูงสุด - สูงสุด 10,000 บาท

  กู้เงินแอพฉับไว บริการสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติง่าย

  สินเชื่อส่วนบุคคลกสิกร

  รายได้ผู้กู้ต่อเดือน - 7,500 บาทขึ้นไป

  อายุผู้กู้ - 20-70 ปี

  อัตราดอกเบี้ย - 17-25% ต่อปี

  วงเงินสูงสุด - สูงสุด 5 เท่าของรายได้

  สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกสิกรผ่อนสบายๆ วงเงินอนุมัติสูง

  ก่อนที่จะพาผู้อ่านไปทำความรู้จักกับการกู้เงินด่วนสำหรับบุคคลที่ต้องการยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนไม่ใช้สลิปเงินเดือน กู้เงินด่วนทันใจ เงินด่วนโอนเข้าบัญชี 24 ชั่วโมง ตลอดจนผู้ที่ต้องการยืมเงินด่วนถูกกฎหมาย 2567 จากการกู้สินเชื่อเงินด่วนจากแหล่งแนะนำด้านการอนุมัติเร็วที่สามารถได้รับเงินด่วน 10 นาทีได้จริงทั้งจากแหล่งออฟไลน์ และออนไลน์ประจำปีปัจจุบันพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) จะขอพาผู้อ่านทุกท่านมาทำความรู้จักกับคำสำคัญของเงินด่วนออนไลน์ เงินด่วนออนไลน์โอนเข้าบัญชีได้จริง บริษัทเงินด่วนอย่างคำว่าเงินด่วนเสียก่อน

  เงินด่วนคืออะไร?

  เงินด่วน หรือเงินด่วนทันใจ หรือเงินด่วนได้จริง เป็นรูปแบบหนึ่งของการขอเงินกู้ กล่าวคือการขอสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว สินเชื่อจากธนาคาร จากแหล่งสถาบันการเงิน จากแหล่งเงินด่วน จากบริษัทเงินด่วน หรือแม้กระทั้งจากการขอไฟแนนซ์ (Finance) ที่มีให้เลือกตั้งแต่การขอนอกระบบ และการขอในระบบ หรือที่เรียกว่า เงินด่วนถูกกฎหมาย 2567นั่นเอง ซึ่งการขอเงินกู้ลักษณะนี้เป็นการขอโดยใช้เวลาที่เร่งด่วน คุ้นหูกันในชื่อ เงินด่วนทันใจ

  การขอสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว หรือการกู้เงินด่วน หรือการขอยืมเงินด่วนมีตัวละครอย่างผู้กู้ที่สามารถเลือกการกู้ได้สองประเภทด้วยกัน ประกอบด้วย กู้เงินด่วนแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรืออีกประเภท คือ กู้เงินด่วนแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนั่นเอง หากพิจารณาถึงผู้ปล่อยกู้งินด่วนจะต้องคำนึงถึงความสามารถของการชำระหนี้ของผู้กู้เงินด่วนเป็นสำคัญ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องแลกมาด้วยดอกเบี้ยที่สูงกว่าการกู้ยืมเงินปกติทั่วไป จึงทำให้การยื่นกู้เงินด่วนทันใจ หรือ เงินด่วนพร้อมใช้ต่างจากการกู้เงินในลักษณะอื่นๆ 

  สินเชื่อเงินด่วนคืออะไร?

  เมื่อกล่าวถึงความหมาย และที่มาของเงินด่วน หรือเงินด่วนทันใจ หรือเงินด่วนได้จริง กันไปแล้ว ต่อมาจะพูดถึงสินเชื่อเงินด่วนกันบ้าง โดยสินเชื่อเงินด่วน หมายถึง สินเชื่อหมุนเวียนเงินส่วนบุคคล โดยเป็นสินเชื่อที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อช่วยเหลือ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเงินสดของผู้ยื่นขอสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว ซึ่งสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็วประเภทนี้ไม่กำหนดจุดประสงค์ของการยืมเงินด่วน การกู้เงินด่วนได้จริง เช่น การขอสินเชื่อเพื่อการศึกษาเรียนต่อ การแต่งงาน การซ่อมแซมบ้าน อีกทั้งยังหมายรวมไปถึงเพื่อจุดประสงค์ในการ สร้างสภาพคล่องทางการเงินของผู้ยื่นขอสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็วอีกด้วย 

  จำนวนเงินด่วนที่ผู้ยื่นกู้ขอสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็วจะได้รับจากการขอสินเชื่อเงินด่วนทันใจ ตลอดจนเงินด่วนออนไลน์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณห้าเท่าของเงินเดือน โดยปกติแล้วสินเชื่อเงินด่วนได้จริง คือ สินเชื่อเงินสดที่สามารถกำหนดระยะเวลากู้เงินด่วนได้แน่นอน อีกทั้งยังมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงอีกด้วย

  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อเงินด่วนได้จริง สินเชื่อเงินด่วนทันใจ สินเชื่อเงินด่วนออนไลน์

  หากคุณจำเป็นที่จะต้องใช้เงินสดอย่างเร่งด่วน หรือ เงินด่วนทันใจ หรือเงินด่วนได้จริง หรือเงินด่วน 10 นาที คุณสามารถยื่นขอสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็วได้ โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ผู้ยื่นขอสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็วต้องมีสัญชาติไทย
  2. ผู้ยื่นขอสินเชื่อเงินด่วนทันใจต้องมีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป
  3. หากเป็นพนักงานประจำ จำเป็นที่จะต้องทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี และได้รับเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป

  ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อเงินด่วนทันใจ สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย 2566 สินเชื่อเงินด่วนได้จริง ทั้ง 3 ข้อข้างต้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทเงินด่วน แหล่งสถาบันทางการเงิน ธนาคารในแต่ละแหล่งที่ให้บริการสินเชื่อเงินด่วนทันใจ สินเชื่อเงินด่วนได้จริง สินเชื่อเงินด่วนออนไลน์ และสินเชื่อเงินด่วนอื่นๆ

  ปัจจุบันปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) ที่เกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย และทั่วโลกมาต่อเนื่องตลอด 3 ปีจนถึงปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) นี้ ตลอดจนภาวะเงินเฟ้อที่สูงมากยิ่งขึ้นเมื่อเกิดวิกฤตการณ์การขึ้นราคาน้ำมัน และการที่ข้าวของ เครื่องใช้มีราคาสูงขึ้นกว่าปีก่อนๆ ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยหลากหลายคนประสบปัญหาทางการเงินมากพอสมควร ครัวเรือนหลากหลายครอบครัวจำเป็นที่จะต้องหาเงินด่วนทันใจ เงินด่วนโอนเข้าบัญชี 24 ชั่วโมง เงินด่วนออนไลน์ เงินด่วนออนไลน์โอนเข้าบัญชีได้จริงให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายจากแหล่งกู้เงินด่วนถูกกฎหมาย 2567 จากบริษัทเงินด่วนที่ไว้ใจได้ ตลอดจนมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมต่อผู้ต้องการกู้เงินด่วน และสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากคนทุกระดับชั้น รวมไปถึงสามารถขออนุมัติกู้เงินด่วนได้อย่างสะดวก โดยตัวอย่างแหล่งปล่อยสินเชื่อเงินด่วนทันใจมีมากมายให้คุณได้เลือกกู้เงินด่วนถูกกฎหมาย 2567 มีดังต่อไปนี้

  LINE BK

  เริ่มต้นตัวอย่างแนะนำของแหล่งปล่อยสินเชื่อเงินด่วนได้จริงที่ LINE BK ซึ่งเป็นแหล่งกู้เงินด่วนประกอบการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแพลตฟอร์มในโลกออนไลน์ แหล่งกู้เงินด่วนออนไลน์ แหล่งกู้งินด่วนออนไลน์โอนเข้าบัญชีได้จริง กล่าวคือ เป็นบริการทางการเงินโดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่านธนาคารเจ้าแรกของเมืองไทย 

  แหล่งเงินด่วนออนไลน์โอนเข้าบัญชีได้จริงจาก LINE BK นั้นช่วยเพิ่มโอกาสให้ชาวไทยที่ขาดรายได้ประจำ รวมไปถึงช่วยกลุ่มอาชีพอิสระที่มีความต้องการกู้เงินด่วนให้สามารถมีเงินด่วนออนไลน์ผ่านการเข้าถึงสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมาย 2567ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่ง LINE BK โดดเด่นด้วยบริการยืมเงินผ่านแอพพลิเคชันของไลน์ที่ผู้อ่านทุกท่านสามารถสมัครได้ง่ายๆ โดยปัจจุบันสินเชื่อเงินด่วน LINE BK มีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่

  Credit Line 

  วงเงินด่วนทันใจที่ให้ยืมสินเชื่อเงินด่วน ผ่านบริการเฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุระหว่างยี่สิบปีถึงหกสิบปี โดยบุคคลที่ต้องการกู้เงินด่วนนั้นต้องมีบัญชีเงินฝาก LINE BK และมีรายได้มากกว่า 7,000 บาท ต่อเดือน ซึ่ง LINE BK จะให้วงเงินด่วนโอนเข้าบัญชี 24 ชั่วโมง กู้ยืมเงินด่วนสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ไม่เกินแปดแสนบาท

  Nano Credit Line

  วงเงินด่วนได้จริงให้ยืมนาโน คือ สินเชื่อเงินด่วนรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุระหว่างยี่สิบปีถึงหกสิบปี โดยบุคคลนั้นต้องมีบัญชีเงินฝาก LINE BK และมีรายได้มากกว่า 5,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งทาง LINE BK จะให้วงเงินกู้ยืมเงินด่วนตอนนี้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกินห้าหมื่นบาท

  นอกจากตัวอย่างแหล่งปล่อยสินเชื่อเงินด่วนได้จริงที่ LINE BK แล้วหากคุณต้องการกู้เงินด่วน และต้องการเงินด่วนโอนเข้าบัญชี 24 ชั่วโมง เงินด่วนถูกกฎหมาย 2566 คุณสามารถเลือกใช้บริการเงินติดล้อได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

  เงินติดล้อ

  หากคุณผู้อ่านกำลังมองหาสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็วที่สำคัญเป็นเงินด่วนได้จริงในปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) แหล่งกู้เงินด่วนอย่างเงินติดล้อก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับเงินเงินด่วนถูกกฎหมาย 2567 ด้วยเหตุผลที่ว่าบริการที่เพรียบพร้อมไปด้วยการจำนำทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตลอดจนรถบรรทุกสามารถนำมาพิจารณาถึงการยื่นกู้เงินด่วนได้จริง 

  คุณผู้อ่านทุกท่านไม่ต้องกังวลด้านการตรวจสอบเครดิตบูโร เพราะเงินติดล้อนั้นพิจารณาถึงมูลค่าของทรัพย์สินของคุณเป็นหลัก อีกทั้งยังมีบริการที่โดดเด่นด้านการอนุมัติเร็ว ไม่ใช้คนค้ำประกัน ไม่ต้องเตรียมเอกสารมากมาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วนได้จริง 

  นอกเหนือจากตัวอย่างแหล่งปล่อยสินเชื่อเงินด่วนได้จริงอย่างเงินติดล้อ และLINE BK แล้วโรงรับจำนำเองก็มีบริการปล่อยกู้เงินด่วน หรือเงินด่วนได้จริงเหมือนกัน

  โรงรับจำนำ

  โรงรับจำนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหากคุณผู้อ่านต้องการกู้เงินด่วน ต้องการเงินด่วนทันใจ โดยโรงรับจำนำนั้นมีรูปแบบบริการยืมเงินด่วนได้จริงแบบ “การเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงิน” โดยมีให้เลือกใช้บริการทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน

  คุณสามารถนำทรัพย์สินของคุณไปแลกเป็นเงินด่วนทันใจ จากการนำเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า แหวน และอื่นๆ ซึ่งใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น คุณก็สามารถยื่นกู้เงินด่วนถูกกฎหมาย 2567 ได้แล้วในปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) นี้

  เมื่อข้างต้นได้ทราบถึงแหล่งเงินด่วนทันใจที่มีบริการปล่อยกู้สินเชื่อเงินด่วนทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์กันไปแล้ว ต่อจากนี้จะยกตัวอย่างแบบเจาะลึกถึงบริษัทเงินด่วนออนไลน์ แหล่งเงินด่วนออนไลน์มากขึ้น เพื่อเป็นตัวเลือกสำหรับการยื่นกู้เงินด่วนออนไลน์โอนเข้าบัญชีได้จริง ไม่ว่าจะเป็นบริการจากเจมันนี่ และฟินนิกซ์

  J Money

  เจมันนี่เป็นบริษัทเงินด่วนในเครือของเจมาร์ท โดย J-Money มีบริการให้กู้ยืมเงินด่วนทันใจในรูปแบบสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีลักษณะโดดเด่นในการไม่จำเป็นที่จะต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน

  คุณสามารถยื่นกู้เงินด่วนออนไลน์โอนเข้าบัญชีได้จริงผ่านแอพพลิเคชันทางออนไลน์ หรือสามารถยื่นเอกสารสมัครทางออนไลน์ได้เช่นกัน อีกทั้งบริษัทเงินด่วนเจมันนี่ยังสามารถเลือกผ่อนชำระในลักษณะงวด โดยแต่ละงวดละมีค่าใช้จ่ายที่เท่ากัน สูงสุดกว่า 5 ปี หรือ 60 เดือน 

  บริษัทเงินด่วนจาก J-Money มีบริการให้วงเงินด่วนออนไลน์สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และสูงสดไม่เกินห้าแสนบาท ทั้งนี้บริการดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเริ่มต้นร้อยละ 18 ต่อปี หรือ Effective Rate นั่นเอง ซึ่งคุณสามารถยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี 24 ชั่วโมงที่ระบุได้อย่างสะดวก เพียงแค่คุณอายุตั้งแต่ 20 ปีถึง 55 ปี และมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป เพียงเท่านี้คุณก็สามารถมีเงินด่วนออนไลน์ได้แล้ว

  FINNIX

  สินเชื่อ finnix เป็นแอพพลิเคชันออนไลน์ที่ให้บริการกู้เงินด่วนออนไลน์โอนเข้าบัญชีได้จริงอย่างถูกกฎหมายของประเทศไทย โดย Finnixเกิดจากการร่วมทุนกันระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ และ Abakus Group 

  Finnix มีบริการปล่อยเงินกู้ให้แก่กลุ่มคนที่ไม่มีเอกสารรายได้ หมายรวมไปถึงกลุ่มคนที่มีรายได้แปดพันบาทต่อเดือนขึ้นไป ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวสามารถเข้าถึงแหล่งเงินด่วนถูกกฎหมาย 2567 อีกทั้งยังเป็นบริการที่คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ 2.75 ต่อเดือนเท่านั้น และยังเป็นแบบลดต้นลดดอกอีกด้วย ทั้งนี้ฟินนิกซ์ยังมีบริการที่ช่วยให้คุณสามารถปิดยอดสินเชื่อเงินด่วนได้ตามที่ต้องการ แบบฟรีค่าธรรมเนียมอีกต่างหาก นอกจากนี้บริการที่สำคัญ คือ คุณสามารถยื่นกู้งินด่วนออนไลน์ และได้รับเงินด่วน 10 นาทีผ่านการอนุมัติอย่างรวดเร็ว 

  ไม่เพียงเท่านี้ฟินนิกซ์ยังได้จับมือทำธุรกิจร่วมกับ 3 Platforms ชั้นนำของไทยทั้งลาซาด้า (Lazada),  ฟู้ดแพนด้า (Foodpanda) และบีนีท (BeNeat) อีกด้วยผ่านแคมเปญที่น่าสนใจอย่าง “คนทำมาหากินฟินติดปีก” ที่มุ่งเน้นการให้บริการการให้สินเชื่อเงินด่วนสำหรับหมุนเวียนเงินทุนในการประกอบธุรกิจของคุณอีกด้วย

  นอกจากบริษัทเงินด่วน ตลอดจนแหล่งเงินด่วนออนไลน์ แหล่งเงินด่วนโอนเข้าบัญชี 24 ชั่วโมง แล้วยังมีสินเชื่อเงินด่วนรูปแบบอื่นๆ ที่ทางรัฐบาลเตรียมไว้สำหรับผู้มีรายได้น้อย ประกอบกับกลุ่มคนอาชีพอิสระ ให้สามารถเข้าถึงการยื่นกู้เงินด่วนได้จริง อาทิ สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จากธนาคารออมสิน และสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีรายละเอียดดังนี้

  สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ของธนาคารออมสิน

  สินเชื่อเงินด่วนจากธนาคารออมสินเพื่อช่วยเหลือประชาชน เป็นสินเชื่อที่ปล่อยกู้เงินด่วนได้จริงที่มุ่งเน้นการสู้ภัยกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยธนาคารออมสินมีบริการช่วยเหลือคนที่มีความต้องการกู้เงินด่วนเพื่อหมุนเวียนการใช้จ่ายภายในครัวเรือน อีกทั้งยังมีบริการเพื่อช่วยลดภาระหนี้สินที่มีมากมายตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) หรือบริการเพื่อแก้ไขปัญหาการเงินขาดสภาพคล่อง 

  โดยสินเชื่อเงินด่วนสู้ภัยโควิด-19 จากธนาคารออมสินนี้ให้บริการแก่บุคคลสัญชาติไทย อายุยี่สิบปีขึ้นไป ซึ่งบุคคลดังกล่าวสามารถขอกู้งินด่วนพร้อมใช้ ผ่านการยื่นกู้เงินด่วนทันใจไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนในอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่ำเพียงร้อยละ 0.35ต่อเดือน ทั้งนี้ผู้ยื่นกู้ยืมเงินด่วนไม่ต้องอาศัยผู้ค้ำประกัน รวมไปถึงไม่ต้องมีหลักค้ำประกันการกู้เงินด่วนได้จริง นอกจากนี้ยังมีบริการไม่เรียกเก็บชำระเงินต้น และดอกเบี้ยในจำนวน 6 งวดแรกอีกด้วย แต่ทั้งนี้คุณต้องผ่อนชำระเงินด่วนถูกกฎหมาย 2567 ภายใน 2 ปี โดยธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อเงินด่วนดังกล่าวให้บุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผ่านแอพพลิเคชัน MyMo ในช่องทางออนไลน์

  สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  อีกหนึ่งสินเชื่อจากแหล่งเงินด่วนที่น่าเชื่อถือของภาครัฐบาล ได้แก่ สินเชื่อเงินด่วนสู้ภัยโควิด-19 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดประสงค์หลักในการช่วยเหลือ ตลอดจนแบ่งเบาภาระให้กับเกษตรกร หมายรวมไปถึงการช่วยเหลือลูกจ้างภาคการเกษตรซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว บริการสินเชื่อเงินด่วนดังกล่าวช่วยให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันของเกษตรกร และลูกจ้างภาคการเกษตร อีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดหนี้นอกระบบที่รังแกครอบครัวเกษตรกรผ่านการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ไม่เป็นธรรม 

  สินเชื่อเงินด่วนสู้ภัยโควิด-19 จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีบริการให้สามารถยื่นกู้ได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทต่อราย ซึ่งผู้ยื่นกู้ไม่จำเป็นที่ใช้หลักค้ำประกัน อีกทั้งยังสามารถจ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ต่ำแค่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน และไม่ต้องผ่อนงวดครึ่งปีแรก ตลอดระยะเวลาในการผ่อนไม่เกิน 3 ปีนั่นเอง

  โดยผู้ที่ต้องการกู้งินด่วนสามารถแจ้งความต้องการใช้บริการสินเชื่อเงินด่วนสู้ภัยโควิด-19 จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ใน LINE Official BAAC Family และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ทุกสาขาทั่วไทย หรือสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 02-555-5555 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 เท่านั้น

  สำหรับสินเชื่อเงินด่วนที่มีบริษัทเงินด่วนต่างชาติเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ดอลฟินมันนี่ และแคชจอย โดยมีรายละเอียดดังนี้

  Dolfin Money

  ดอลฟินมันนี่เกิดจากความร่วมมือของสองบริษัทจากประเทศไทย และจากต่างชาติ ซึ่งก็คือ ธนาคารกสิกรไทย (KBank) และบริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟินเทค จำกัด (Central JD Fintech) ที่เกิดจากเครือเซ็นทรัล และบริษัท เจดี ได้ร่วมงานกัน ทั้งนี้บริษัท เจดี เป็นบริษัทค้าปลีกสินค้าทางแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่จากประเทศจีน

  Dolfin Money มีบริการให้ยื่นกู้ขอสินเชื่อเงินด่วน รวมไปถึงขอกู้เงินด่วนได้จริง เงินด่วนทันใจในวงเงินสูงสุดกว่าสองแสนบาท ในอัตราดอกเบี้ยไม่ถึงร้อยละ 25 ต่อปี และที่สำคัญใช้ระยะเวลาในการอนุมติเร็วมาก ในระยะเวลา 5 นาทีเท่านั้น เพียงเท่านี้คุณก็สามารถยื่นกู้เงินด่วนทันใจได้แล้ว เรียกได้ว่าเป็นบริการสินเชื่อเงินด่วนสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วนโดยแท้จริง

  Kashjoy

  อีกหนึ่งแหล่งเงินด่วนจากต่างประเทศ ได้แก่ แคชจอย ซึ่งเป็นบริการสินเชื่อเงินด่วนที่ถูกบริหารจัดการโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด จากดินแดนโสม โดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัดนั้นก่อตั้งโดย KB Kookmin Card บริษัทบัตรเครดิตออนไลน์รายใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้ พร้อมกับ JAYMART โฮลดิ้งคอมพานีชื่อดังก้องโลก

  ปัจจุบันแคชจอย มีบริการสินเชื่อเงินด่วนทันใจทั้งสิ้น 4 รูปแบบประกอบด้วย บัตรกดสด หรือเงินด่วนทันใจ Kashjoy Easy, สินเชื่อเงินด่วนส่วนบุคคล Kashjoy, สินเชื่อรถยนต์ Kashjoy และสินเชื่อสำหรับผ่อนมือถือ Kashjoy

  บล็อกและบท