เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  สมัครทันทีเลย

  สมัครหลายบริษัทเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเงินกู้


  สินเชื่อบุคคล

  ก่อนที่จะพาผู้อ่านทุกท่านไปทำความรู้จักกับสินเชื่อบุคคลไมว่าจะเป็นการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล การขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคค รวมไปถึงตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คบูโร ตัวอย่างบริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคล ตัวอย่างสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย ตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ จะขอพาทุกท่านมารู้จักความหมายของคำสำคัญของคำว่าสินเชื่อบุคคลอย่างคำว่าว่าสินเชื่อเสียก่อน

  สินเชื่อ คืออะไร?

  “สินเชื่อ” หรือในภาษาอังกฤษ คือคำว่า Credit หมายถึง ความไว้วางใจระหว่างบุคคล และ/หรือนิติบุคคลฝ่ายหนึ่งที่มีต่อบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ทั้งด้านเงินเดือน รายละเอียดส่วนอื่นๆ จึงก่อให้เกิดการกู้ยืมเงิน หรือแม้กระทั่งซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อระหว่างกันได้นั่นเอง ทั้งนี้การสมัครขอสินเชื่อแต่ละครั้งต้องมีการระบุในสัญญาว่าจะชำระหนี้สินเชื่อนี้ภายในอนาคตเมื่อใด เป็นจำนวนเท่าใด 

  บุคคล และ/หรือนิติบุคคลข้างต้นที่กล่าวมานั้นมีความหมายว่า ผู้ให้สินเชื่อ ตัวอย่างเช่น สถาบันทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคล หมายรวมถึงบรรษัทเงินทุน และผู้สมัครขอสินเชื่อ ผู้ได้รับสินเชื่อ คือ บุคคลทั่วไป บริษัท ห้างหุ้นส่วน 

  โดยการที่บริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคล หรือสถาบันทางการเงินจะพิจารณาให้สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลแก่ผู้สมัครขอสินเชื่อรายใด แสดงให้เห็นว่าสถาบันทางการเงินนั้นได้ไว้วางใจในผู้ขอสินเชื่อรายนั้น ซึ่งลูกค้ารายดังกล่าวอาจเป็นบุคคล และ/หรือบริษัท ที่ได้รับการพิจารณาความเสี่ยงจากสถาบันทางการเงินแล้ว โดยสถาบันทางการเงินจะดำเนินการทำนิติกรรมทางสัญญาการชำระสินเชื่ออย่างถูกต้อง

  สินเชื่อบุคคล

  สินเชื่อบุคคล (Personal Loan) รวมไปถึงสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คบูโร สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ เป็นรูปแบบหนึ่งของการกู้เงินกู้ส่วนบุคคลชนิดอเนกประสงค์ หรือพูดง่ายๆ ก็คือ การกู้รูปแบบหนึ่งที่เป็นเงินกู้ส่วนบุคคแบบก้อน โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลมาค้ำประกันในการขอการกู้เงินกู้ส่วนบุคคลนี้ โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินจะเป็นผู้ออกเงินกู้ส่วนบุคคล และคิดดอกเบี้ยสินเชื่อระหว่างที่ทำการผ่อนชำระคืน ขึ้นอยู่กับข้อมูลสินเชื่อบุคคล ตามแต่ละนโยบายของแต่ละธนาคาร บางธนาคารอาจจะจำเป็นที่ต้องใช้ทรัพย์สินในการค้ำประกัน ทันทีที่ได้รับการอนุมัติธนาคารก็จะโอนเงินตามจำนวนที่ได้รับการอนุมัติเข้าสู่บัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในสินเชื่อนั้นๆ  ซึ่งข้อดีก็คือ ผู้กู้ขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคสามารถนำเงินกู้ส่วนบุคคที่ได้ไปใช้ตามความต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนที่ยาวนาน สูงสุดถึงหกสิบเดือน ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องชำระคืนในแต่ละเดือนจะค่อนข้างต่ำ แต่ผู้ขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคสามารถชำระต่อเดือนได้มากกว่ายอดขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในยอดรอบชำระนั้นๆ ก็จะทำให้ระยะเวลาในการผ่อนเงินกู้ส่วนบุคคล และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่ถูกเรียกในใบเรียกเก็บเงินครั้งต่อไปเก็บน้อยลงไปด้วย เพราะโดยปกติสินเชื่อบุคคลจะเป็นดอกเบี้ยสินเชื่อแบบลดต้นลดดอก ก็คือยิ่งเงินต้นน้อยลงเท่าไหร่ดอกเบี้ยสินเชื่อก็จะน้อยลงตามไปด้วยเท่านั้น

  ส่วนถัดมาจะพาผู้อ่านทุกท่านมาทำความรู้จักกับรูปแบบของดอกเบี้ยสินเชื่อ ตลอดจนคำแนะนำสำหรับนำไปพิจารณาเวลาที่จะขอสินเชื่อบุคคล ว่าเงื่อนไขของทางธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เขากำหนดมา มีการคิดดอกเบี้ยสินเชื่อแบบไหน อย่างไร แล้วรูปแบบใดถึงจะเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด ดอกเบี้ยสินเชื่อมีทั้งหมด 3 รูปแบบประกอบด้วยอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแบบลดต้นลดดอก, อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแบบคงที่ และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินกู้แบบลอยตัว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแบบลดต้นลดดอก

  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแบบลดต้นลดดอก หรือ Effective Rate คือ การคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่ลดลงตามจำนวนเงินต้นที่คงเหลือในแต่ละรอบชำระเงินของวงเงินสินเชื่อบุคคล เมื่อชำระเงินต้นคืนไปมากเท่าไหร่ เงินต้นคงเหลือที่นำมาคำนวนดอกเบี้ยสินเชื่อก็จะลดลง ทำให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อยิ่งลดลงตาม ดอกเบี้ยสินเชื่อจะถูกคิดคำนวณเป็นรายวันจากเงินต้นที่เหลือในแต่ละเดือน ดอกเบี้ยสินเชื่อประเภทนี้จะพบเห็นบ่อยๆ กับสินเชื่อประเภทสินเชื่อบุคคล และบัตรกดเงินสด

  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแบบคงที่

  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแบบคงที่ (Fixed Rate) คือ อัตราอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่มีการกำหนดไว้แบบตายตัว ซึ่งจะถูกคำนวณให้เท่ากันในแต่ละเดือน และคงอยู่ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ ซึ่งไม่ว่าจะชำระเงินต้นคืนไปมากหรือน้อยเท่าไหร่ อัตราอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อประเภทนี้ก็จะยังคงเท่าเดิม แต่ดอกเบี้ยชนิดนี้มีผลดีเรื่องของระยะเวลาในการผ่อนชำระเนื่องจากสามารถช่วยให้ผ่อนหมดได้ไวขึ้น เพราะเป็นการกำหนดอัตราอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเอาไว้ตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญา ยกตัวอย่างอัตราอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแบบคงที่ แนะนำว่าเป็นการขอสินเชื่อรถยนต์

  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินกู้แบบลอยตัว

  อัตราอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate) เป็นอัตราอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่เปลี่ยนแปลงไปตามประกาศของสถาบันการเงิน ซึ่งจะปรับขึ้นและลงตามสภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยแบบนี้ไม่สามารถคาดคะเนได้เลย ถ้าปีไหนอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อถูกลงคุณก็จ่าย และได้รับอัตราอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่ถูกลง ถ้าปีไหนอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแพงคุณก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงขึ้นตามไปด้วยครับ อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินสดถูกกฎหมายนั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารด้วย เพราะแต่ละธนาคารก็มีอัตราอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่เปลี่ยนแปลงต่างกันไปขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร โดยมากจะพบอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแบบลอยตัวในการกู้สินเชื่อบ้าน

  สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะสมัครขอสินเชื่อบุคคลธนาคาร 

  ก่อนที่จะทราบว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย จะขอพาผู้อ่านทุกท่านมาทำความรู้จักกับสิ่งที่ควรรู้เมื่อจะขอสินเชื่อบุคคล ธนาคารก่อน โดยการสมัครขอสินเชื่อบุคคลธนาคารอันดับแรกคุณต้องทำการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของตนเองก่อน ว่ามีรายได้ ค่าใช้จ่าย หรือมีหนี้สินคงค้างกับธนาคารใดไว้ก่อนหน้าอยู่แล้วบ้าง เพื่อนำมาประเมินว่าตัวผู้กู้นั้นเหมาะแก่การกู้สินเชื่อบุคคลธนาคารใดและประเภทใด เนื่องจากแต่ละธนาคารก็มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีความหลากหลาย และมีคุณสมบัติที่ต่างกัน ผู้กู้สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายจึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและทำการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก่อนการยื่นขอสินเชื่อบุคคลกับธนาคารทุกครั้ง โดยธนาคารแต่ละแห่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้สินเชื่อบุคคลที่ต่างกันขึ้นกับนโยบายของผู้ให้สินเชื่อบุคคล โดยเบื้องต้นมีปัจจัยสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายดังนี้

  1. นโยบายการให้สินเชื่อบุคคลของผู้ให้สินเชื่อบุคคล เช่น สถาบันการเงิน หรือธนาคารบางแห่ง อาจมีการกำหนดว่าผู้ยื่นสมัครขอสินเชื่อบุคคลต้องไม่มีประวัติการค้างชำระในช่วงหกเดือนหรือ 12 เดือนย้อนหลัง หรืองดให้สินเชื่อบุคคลแก่ลูกค้ารายใหม่ในกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เป็นต้น
  2. วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อบุคคลซึ่งจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ หรือการประเมินรายรับ รายจ่ายของผู้กู้สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายเบื้องต้นในอนาคต
  3. คุณลักษณะและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อบุคคล ตามหลัก 5 Cs ประกอบด้วยCharacter, Capacity, Capital, Collateral, Conditions)

  คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบุคคล และเอกสารเบื้องต้นที่ต้องเตรียมในการสมัครขอสินเชื่อบุคคล ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023)

  เมื่อทำความรู้จักกับสินเชื่อบุคคล เคล็ดลับการยื่นกู้สมัครขอสินเชื่อบุคคล และตอบคำถามสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายกันไปแล้ว ในขั้นตอนนี้จะมาสรุปขั้นตอนที่ผู้กู้สมัครขอสินเชื่อบุคคล จำเป็นต้องเตรียมตัวให้ครบถ้วน ทางเราได้จัดทำสรุป Checklists กันมาให้ดังนี้

  1. อายุ อายุที่ธนาคารกำหนดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 20 ปีถึง 60 ปี
  2. รายได้ แต่ละธนาคารมีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำที่ต่างกัน เริ่มต้นที่ 7,500 บาท และต้องมีรายได้ผ่านบัญชี หรือมีการเดินบัญชี
  3. สัญชาติ กำหนดให้มีสัญชาติไทยเท่านั้น หากเป็นชาวต่างชาติจำเป็นต้องมีเอกสารรับรอง หรือใบอนุญาตการทำงาน หรือ Work permit ที่อนุญาตให้สามารถทำงานและพำนักในประเทศไทยได้
  4. อาชีพ สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำตามที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินกำหนดไว้

  คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบุคคล และเอกสารเบื้องต้นที่ต้องเตรียมในการสมัครขอสินเชื่อบุคคลประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) : สำหรับบุคคลทั่วไป หรือพนักงานรายได้ประจำ

  1. บัตรประชาชน และ/หรือสำเนาบัตรประชาชน
  2. Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลังขั้นต่ำสามถึงหกเดือน
  3. หลักฐานด้านสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน
  4. Book Bank
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน สำหรับกรณีที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ ที่จะใช้แทนบัตรประจำตัวอื่นๆ ที่ราชการออกให้

  คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบุคคล และเอกสารเบื้องต้นที่ต้องเตรียมในการสมัครขอสินเชื่อบุคคลประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) : สำหรับเจ้าของกิจการและผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ

  1. บัตรประชาชน และ/หรือสำเนาบัตรประชาชน
  2. Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลังขั้นต่ำสามถึงหกเดือน
  3. สำเนา Book Bank
  4. ถ้ามีสำเนาหนังสือการรับรองการจดทะเบียนการค้าสามารถนำมาได้
  5. ถ้ามีสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นสามารถนำมาได้

  คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบุคคล และเอกสารเบื้องต้นที่ต้องเตรียมในการสมัครขอสินเชื่อบุคคลประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) : สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานและพำนักในไทย

  1. Passport
  2. Work permit หรือ ใบอนุญาตการทำงานในไทย ตั้งแต่ 2 ปี เป็นต้นไป
  3. Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลังขั้นต่ำสามถึงหกเดือน
  4. สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน

  สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023)

  เมื่อพูดถึงสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายในสมัยนี้คงหนีไม่พ้นการขอกู้สมัครขอสินเชื่อบุคคลรูปแบบใหม่ที่สามารถดำเนินการผ่านทางออนไลน์ได้ ซึ่งก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์นั่นเอง เนื่องจากไม่ต้องเดินทางไปหน้าสาขา ต่อคิวรอ หรือส่งเอกสารให้ยุ่งยากเหมือนเดิมแล้ว ดังนั้นต่อจากนี้จะเป็นการสรุปรวบรวมข้อมูลสินเชื่อบุคคลสมัยใหม่ สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ สินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คบูโร บริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคลรวมไปถึงสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุดมาให้ผู้อ่านทุกท่านเปรียบเทียบกันว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายที่สุดประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) และเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด ประกอบด้วยสินเชื่อบุคคลกสิกรไทย, สินเชื่อบุคคลออมสิน, สินเชื่อบุคคล scb, สินเชื่อบุคคลกรุงศรี, สินเชื่อบุคคลกรุงไทย และ บริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคลอย่างบริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด (เงินทันเด้อ) และMida Personal Loan โดยแต่ละตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุด ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) มีรายละเอียดดังนี้

  ตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุด ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) : สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

  ตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุด ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ตัวอย่างแรก ได้แก่ สินเชื่อบุคคลจากธนาคารกสิกรซึ่งถือว่าเป็นสินเชื่อบุคคลที่มีจุดเด่นด้านการไม่ต้องมีเงินเดือนตามค่าแรงขั้นต่ำเก้าพันบาท หรือเงินเดือนไม่ถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาท คุณก็สามารถสมัครขอหนึ่งในสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายได้ เนื่องจากสินเชื่อผลิตภัณฑ์นี้ใช้เงินเดือนขั้นต่ำไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาท ใช้เพียง 7,500 บาทเท่านั้น นอกจากนี้สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายผลิตภัณฑ์จากสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยนี้ยังคิดดอกเบี้ยสินเชื่ออยู่ที่อัตราร้อยละประมาณ 15 ถึง ร้อยละ26 ต่อปีอีกด้วย อีกจุดเด่นของสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายผลิตภัณฑ์จากสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยนี้ คือ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกันในการสมัครขอสินเชื่อ และสุดท้าย คือ การอนุมัติที่เร็วภายในครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเอง 

  ตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุด ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) : สินเชื่อบุคคลออมสิน

  ตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุด ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ตัวอย่างต่อมาได้แก่ สินเชื่อบุคคลออมสิน ซึ่งภายในบทความนี้จะยกตัวอย่างสินเชื่อบ้านเติมตังค์ (GSB Plus) นั่นเอง โดยสินเชื่อบุคคลออมสินนี้มีจุดเด่นเรื่องสามารถนำสินเชื่อบุคคลผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้สำหรับอุปโภค และเพื่อชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยอื่นๆ ได้อีกด้วย โดยวงเงินกู้ส่วนบุคคของสินเชื่อบุคคลออมสินมีวงเงินสูงสุดกว่าสิบล้านบาทเลยทีเดียว หากกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้สมัครขอสินเชื่อบุคคลออมสินประกอบด้วยเป็นผู้กู้ขอสินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อเคหะเดิมของธนาคาร GSB เว้นแต่เป็นผู้กู้ขอสินเชื่อโครงการบ้านเอื้ออาทรซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการค้ำประกันขององค์กรการเคหะแห่งชาตินั่นเอง, เป็นผู้ฝากเงินกับธนาคารออมสินประเภทเผื่อเรียก และเป็นผู้ที่มีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์นั่นเอง

  ตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุด ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) : สินเชื่อบุคคล scb

  ตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุด ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ตัวอย่างต่อมา ได้แก่ สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อบุคคล scb  หรือชื่อเต็มๆ ก็คือ สินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเอง ซึ่งปัจจุบันได้มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบุคคล, สินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อบ้าน ซึ่งสินเชื่อบุคคล scb เองก็เป็นธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือสูง และเป็นธนาคารสำคัญในตลาดสถาบันการเงินของไทยที่มีลูกค้าจำนวนมากเนื่องจากมีกระแสตอบรับที่ดีด้านการขอสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไทยพาณิชย์สินเชื่ออนุมัติไว การจ่ายตรงได้วงเงินสินเชื่อเพิ่ม เป็นต้น โดยที่จะมาดูรายละเอียดเบื้องต้นของสินเชื่อไทยพาณิชย์ ประเภทสินเชื่อบุคคล scb ที่เป็นที่รู้จักกันก่อน 

  สินเชื่อไทยพาณิชย์ ประเภท สินเชื่อบุคคล scb นั้นถูกแตกย่อยออกมาหลายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ทั้ง สินเชื่อไทยพาณิชย์บุคคล Speedy Loan, สินเชื่อบุคคล Your Loan, สินเชื่อ Speedy Loan Balance Transfer รวมไปถึงผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสดอย่าง Speedy Cash หรือ SCB M Speedy Cash โดยสามารถดูข้อมูลของสินเชื่อบุคคลscb และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็ปไซต์ของธนาคารไทยพาณิชย์


  ตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุด ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) : สินเชื่อบุคคลกรุงศรี

  ตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุด ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ตัวอย่างต่อมา ได้แก่ สินเชื่อบุคคลกรุงศรี ซึ่งมีจุดเด่นด้านเงินก้อนใหญ่ ที่มีพร้อมให้กู้ขอสินเชื่อ อีกทั้งยังสมัครสินเชื่อบุคคลกรุงศรีได้อย่างง่าย รู้ผลการอนุมัติอย่างรวดเร็ว และได้รับเงินกู้ส่วนบุคคจากสินเชื่อบุคคลกรุงศรีอย่างรวดเร็วนั่นเอง

  สินเชื่อบุคคลกรุงศรี : สินเชื่อบุคคลกรุงศรี iFin

  โดยภายในบทความสินเชื่อบุคคลนี้จะกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของสินเชื่อบุคคลกรุงศรีอย่างสินเชื่อ Krungsri iFin ซึ่งสามารถสมัครขอสินเชื่อบุคคลกรุงศรีได้จากทางแอพพลิเคชั่นทางการเงินของธนาคารกรุงศรีที่มีชื่อว่า KMA นั่นเองซึ่งสามารถสมัครขอสินเชื่อบุคคลกรุงศรีได้ด้วยจนเองผ่านช่องทางออนไลน์บนมือถือของคุณ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของสินเชื่อบุคคลกรุงศรีอย่างสินเชื่อ Krungsri iFin ยังรู้ผลไวในเวลาเพียงหนึ่งวัน มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยสินเชื่อสูงสุดร้อยละ 3 และหากคุณสมัครขอสินเชื่อบุคคลกรุงศรีวันนี้จะได้รับเงินคตืนสูงสุดหนึ่งพันบาทอีกต่างหาก เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย หนึ่งในสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุดจริงๆ

  ตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุด ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) : สินเชื่อบุคคลกรุงไทย

  ตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุด ประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ตัวอย่างสุดท้าย ได้แก่ สินเชื่อบุคคลธนาคารกรุงไทย โดยผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลกรุงไทยมีมากมายเพียงพอที่คุณสามารถเลือกสมัครขอสินเชื่อ และลงทะเบียนได้อย่างเต็มที่ โดยภายในบทความนี้จะขอยกตัวอย่างสินเชื่อบุคคลกรุงไทย ได้แก่ สินเชื่อบุคคลธนาคารกรุงไทย เปย์เดะ โดยมีรายละเอียดของสินเชื่อบุคคลกรุงไทยดังนี้

  สินเชื่อบุคคลกรุงไทย : กรุงไทย เปย์เดะ

  สินเชื่อบุคคลจากธนาคารกรุงไทย ผลิตภัณฑ์ “กรุงไทย เปย์เดะ” นั้นมีจุดเด่นหลายประการ เช่น ผู้กู้สินเชื่อบุคคลกรุงไทยสามารถกู้สมัครขอสินเชื่อบุคคล และลงทะเบียนสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ได้อย่างสะดวกผ่านช่องทางออนไลน์บนแอพพลิเคชั่น Krungthai NEXT, สินเชื่อบุคคลกรุงไทยผลิตภัณฑ์นี้เป็นหนึ่งใน, สินเชื่อบุคคลกรุงไทยอเนกประสงค์รูปแบบพร้อมใช้ แบบมีการกำหนดระยะเวลา หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Term Loan, วงเงินสินเชื่อบุคคลกรุงไทยสูงถึง 5 เท่าของรายได้ของผู้ขอสินเชื่อบุคคลกรุงไทย ในวงเงินที่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท, คิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ MRR เพียง +7 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี และจุดเด่นสุดท้าย ได้แก่ ไม่ต้องนำหลักทรัพย์มาค้ำประกันนั่นเอง โดยสินเชื่อบุคคลกรุงไทย ผลิตภัณฑ์ “กรุงไทย เปย์เดะ” นั้นเหมาะสำหรับพนักงานประจำที่ทำงานอยู่ในบริษัทเอกชน ซึ่งได้รับเงินเดือนโอนเข้าสู้บัญชีธนาคารกรุงไทย

  ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์จากธนาคารประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023)

  สมัยนี้การขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลง่ายกว่าเมื่อก่อนมาก ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ก็มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ออนไลน์ให้เลือกสรรไม่ต่างกับการไปยื่นสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ อีกทั้งจะกู้เงินด่วนกับธนาคารก็ยังสะดวก ง่าย และทำได้ทุกที่ โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ เพียง 3 ขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าแอพธนาคารออนไลน์ที่เปิดให้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลโดยทำการลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ กดเข้าไปที่เมนูด้านสินเชื่อ และเลือกสินเชื่อที่ต้องการสมัคร ซึ่งเบื้องต้นระบบจะมีการประเมินวงเงินสูงสุดที่คาดว่าจะสามารถให้สินเชื่อได้
  2. เลือกเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อ ทั้งจำนวนเงินที่จะกู้เงินกู้ส่วนบุคคกับธนาคาร ระยะเวลาการผ่อนชำระ วิธีการชำระเงินกู้ส่วนบุคค และเลือกบัญชีที่จะให้ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินโอนเงินกู้ส่วนบุคคเข้าบัญชีธนาคาร
  3. ตรวจสอบข้อมูล และเงื่อนไขของสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ เมื่อระบบดำเนินการเรียบร้อยจะมีข้อความให้ยืนยันการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลด้วยการใส่รหัสดำเนินการ 6 หลัก หรือใช้การสแกนใบหน้า จากนั้นรอการอนุมัติจากธนาคาร บางแห่งอาจจะอนุมัติให้ได้เลยทันที หรือบางแห่งอาจจะใช้เวลาดำเนินการ

  เคล็ดลับวิธีสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล วิธีขอสินเชื่อบุคคลกับธนาคารให้ได้รับอนุมัติ

  ก่อนอื่นผู้ที่จะขอทำการกู้ยืมสินเชื่อบุคคล ผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คบูโร และสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ต้องจัดการไปทำประวัติการชำระสินเชื่อของตนเองให้เรียบร้อยก่อนทำการกู้เงินกู้ส่วนบุคคจากธนาคาร หรือเรียกว่าการตรวจเช็คเครดิตบูโร ว่ามีการผิดนัดชำระ ค้างชำระกับที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินหรือไม่ หากไม่มีประวัติ หรือมีเครดิตที่ดีธนาคารก็มีโอกาสให้กู้สินเชื่อบุคคลง่ายขึ้น 

  วิธีต่อมาคือการตรวจสอบข้อมูลการเดินบัญชีของตนเอง โดยเฉพาะผู้มีรายได้ประจำ สถานะบัญชีก็จะมีเงินเดือนโอนเข้ามาทุกเดือนอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ก็ควรมีเงินฝากติดบัญชีไว้บ้างเพื่อไม่ให้สถานะบัญชีเงินเข้าออกเท่ากัน ในส่วนของผู้กู้เงินกู้ส่วนบุคคที่เป็นเจ้าของกิจการ ก็ควรจะมีเงินเข้าอย่างสม่ำเสมอในทุกเดือน เนื่องจากธนาคารจะพิจารณาได้ว่าลูกหนี้มีความสามารถมากพอที่จะชำหนี้ได้หรือไม่

  สำหรับขั้นตอนสุดท้าย คือ การเคลียร์ยอดผ่อนต่างๆ ที่มีทั้งหมดในทุกสถาบันการเงิน เนื่องจากประวัติการกู้ยืมหนี้จะขึ้นตรงกับเครดิตบูโร ที่ธนาคารจะดึงข้อมูลไปพิจารณา หากเรากู้ยืมหรือผ่อนสินค้า ผ่อนบ้าน หรือผ่อนรถยนต์ไว้มาก ก็จะกระทบต่อวงเงินสินเชื่อบุคคลที่ธนาคารจะให้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คบูโร กรณีทั่วไปธนาคารจะให้กู้ไม่เกินร้อยละ 40 ของรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือน โดยคิดรวมกับยอดหนี้คงค้างทุกประเภทและทุกสถาบันการเงินด้วย ดังนั้นยิ่งถ้าผู้กู้เงินกู้ส่วนบุคคอยากได้วงเงินสินเชื่อที่เยอะขึ้น ก็ต้องเคลียร์ยอดผ่อนต่างๆ ให้เหลือได้น้อยที่สุด

  บริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคล

  ตอนท้ายของบทความเกี่ยวกับสินเชื่อบุคคลไมว่าจะเป็นการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล การขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคค รวมไปถึงตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คบูโร ตัวอย่างสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย และตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ จะพาทุกท่านมารู้จักกับแหล่งปล่อยเงินกู้ส่วนบุคคอีกแหล่งนึงนอกเหนือจากธนาคาร ได้แก่ บริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคลนั่นเอง โดยภายในบทความนี้จะยกตัวอย่างบริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคล จำนวน 2 บริษัทด้วยกัน ประกอบด้วยบริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด หรือ เงินทันเด้อ และสินเชื่อบุคคลจากบริษัท Mida Personal Loan โดบทั้งสองบริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคลมีรายละเอียดดังนี้

  บริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคล : บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด (เงินทันเด้อ)

  ตัวอย่างบริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคลตัวอย่างแรก ได้แก่ บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด ซึ่งได้ออกผลิตภัณฑ์ด้านการให้สินเชื่อส่วนบุคคลออน ภายใต้แอพเงินทันเด้อ โดยเงินทันเด้อเป็นแอพเงินกู้ได้จริงที่ถูกพัฒนาขึ้นจากบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อว่า บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด นั่นเอง

  แอพกู้ยืมเงินจากเงินทันเด้อ เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คบูโร ตลอดจนเป็นแอพเงินด่วนได้จริงไม่เช็คบูโร และเป็นแอพกู้ยืมเงินถูกกฎหมายที่มีบริการสินเชื่อบุคคลถูกกฎหมายผ่านแอพเงินด่วนถูกกฎหมายอยู่ด้วยกัน 2 แบบ ประกอบด้วยสินเชื่อบุคคลเงินด่วนถูกกฎหมายเงินสดตั้งหลัก ที่มีบริการผ่อนชำระได้สูงสุดกว่าสิบห้าเดือน และสินเชื่อบุคคลที่ให้บริการวงเงินให้กู้ผ่อนสินค้า และบริการผ่านเปย์ทันเด้อ โดยผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลผ่านแอพเงินกู้ได้จริงได้สูงสุดหนึ่งปี โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานการได้รับเงินเดือนสำหรับการสมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์

  บริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคล : Mida Personal Loan

  ตัวอย่างบริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคลตัวอย่างสุดท้าย ได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์จาก Mida Personal Loan ซึ่งเป็นสินเชื่อบุคคลที่ผ่านการอนุมัติได้โดยสะดวกรวดเร็ว และง่ายดาย โดยไม่ต้องอาศัยหลักทรัพย์ในการนำมาค้ำประกันเพื่แประกอบการสมัครขอสินเชื่อบุคคล นอกจากนี้การคำนวณอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อนั้นเป็นการคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อแบบลดต้นลดดอก กล่าวคือ ยิ่งคืนดอกเบี้ยสินเชื่อมากเท่าไรก็จะยิ่งได้รับดอกเบี้ยสินเชื่อที่มีมูลค่าต่ำลงมากเท่านั้น 

  ในส่วนของการสมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์จากบริษัทปล่อยสินเชื่อบุคคล Mida Personal Loan นั้นมีเงื่อนไขการสมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ที่ง่ายมากๆ ประกอบด้วยผู้สมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์จะต้องมีอายุระหว่างยี่สิบห้าปี ถึงหกสิบห้าปี, ถือสัญชาติไทย, มีรายได้หนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนขึ้นไป, มีอายุการทำงานทั้งการประกอบอาชีพพนักงานประจำ พนักงานรายวัน รวมถึงพนักงานสัญญาจ้างที่มีอายุการทำงานมากกว่าครึ่งปี และมีที่อยู่ ที่ทำงาน ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นั่นเอง


  สินเชื่อบุคคลใช้เอกสารอะไรบ้าง?

  สินเชื่อบุคคลใช้เอกสารบัตรประชาชน หนังสือรายได้ และสมุดหน้าบัญชีของท่าน

  ใครบ้างที่ขอสินเชื่อบุคคลวันนี้ได้?

  สินเชื่อบุคคล เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถกู้ได้ แต่จะต้องไม่เป็นผู้มีประวัติเสียๆ หายๆ

  สินเชื่อบุคคลปลอดภัยไหม?

  สินเชื่อบุคคลปลอดภัยก็จริง แต่ถ้าไม่ชำระก็จะสร้างหนี้แก่ท่านได้