Facebook
 • LINE iconLine
 • เกษตรกรเช็คด่วน! ตรวจสอบประกันรายได้เกษตรกร เช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดวันนี้ 

  เช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดวันนี้ ตรวจสอบประกันรายได้เกษตรกร สำหรับเงินประกันราคาข้าว งวดที่ 33 ปี2564/2567 รอบที่ 1 สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนลูกข้าว และได้ระบุวันที่จะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ให้ไปเช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดวันนี้ที่ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาใกล้บ้าน หรือจะไปเช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดวันนี้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดก็ได้
  สำหรับเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร หรือเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างประกันรายได้เกษตรกร จะได้รับตามที่ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ได้ใช้ในการจ่ายให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าว ดังนี้ 

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 380 บาท 
  • ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาสูงกว่าเป้าหมาย 
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 395.86
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 925.17 

  เช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดวันนี้ เงินเกษตรกรเข้าวันไหน

  การชดเชยส่วนต่างเงินประกันรายได้เกษตรกร ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้กำหนดจ่ายเงินงวดที่ 33 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/2567 รอบที่ 1 (งวดที่ 33)

  วัตถุประสงค์โครงการช่วยเหลือเกษตรกร เช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดวันนี้

  โครงการช่วยเหลือเกษตรกรมีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยราคาให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวในปี 2564/2567 รอบที่ 1 และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น โดยรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำอาชีพเกษตรกร และเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าว จึงจัดให้มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นเงินช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้เกษตรมีเงินทุนหมุนเวียนในการทำการเกษตรต่อ ๆ ไป โดยเกษตรสามารถเช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดวันนี้หรือเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาปี 64 65 ล่าสุดผ่านทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

  ช่องทางเช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดวันนี

  เกษตรสามารถเช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดวันนี้ โดยตรวจสอบผลการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรตามช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

  • เช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดวันนี้ผ่านเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com/  
  • เช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดวันนี้ผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  A – Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง 
  • เช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดวันนี้ผ่าน LINE @BAAC Connect 


  วิธีเช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดวันนี้ ราคาส่วนต่างประกันรายได้เกษตรกร งวดที่ 33 

  • เข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com/ เพื่อเช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดวันนี้ ตรวจสอบประกันรายได้เกษตรกร 
  • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หลังจากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” 
  • ระบบจะแสดงผลเมื่อได้รับเงินช่วยเหลือเกษตรกร โดยเกษตรกรที่ลงทะเบียนสำเร็จและได้รับเงินแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียหน้าจอ “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว” แต่หากเช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดวันนี้แล้วไม่พบข้อมูล ให้ติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่เกษตรได้รับสิทธิ์ เพื่อติดตามผลการตรวจสอบ และจะได้รับสิทธิ์สำหรับเงินช่วยเหลือเกษตรกร