เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  สมัครทันทีเลย

  สมัครหลายบริษัทเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเงินกู้

  สินเชื่อมงคล

  รายได้ผู้กู้ต่อเดือน - ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)

  อายุผู้กู้ - 22 ปีขึ้นไป

  อัตราดอกเบี้ย - ไม่กำหนด

  วงเงินสูงสุด - สูงสุด 10,000 บาท

  สมัครสินเชื่อมงคลเงินด่วนออนไลน์ผ่านแอพ 2024

  แอพฉับไว

  รายได้ผู้กู้ต่อเดือน - ไม่กำหนด

  อายุผู้กู้ - 22 ปีขึ้นไป

  อัตราดอกเบี้ย - ไม่กำหนด

  วงเงินสูงสุด - สูงสุด 10,000 บาท

  กู้เงินแอพฉับไว บริการสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติง่าย

  สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567

  รายได้ผู้กู้ต่อเดือน - ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว)

  อายุผู้กู้ - 20 ปีขึ้นไป

  อัตราดอกเบี้ย - ไม่กำหนด

  วงเงินสูงสุด - ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่)

  สนใจขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567 ต้องทำอย่างไร?

  ธนาคาร ธกส ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

  จุดเริ่มต้นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธนาคาร ธกส ได้เริ่มต้นในปี 2509 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตรกร เพื่อนำเงินที่ได้จากการช่วยเหลือไปประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตของกษตรกรชาวไทยให้ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธนาคาร ธกส) ยังได้พยายามปรับบทบาท เพื่อจะเป็นธนาคารพัฒนาชนบท โดยมุ่งเน้นในการเป็นสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาชนบทและภาคการเกษตรแบบครบวงจร 

  วัตถุประสงค์ธนาคาร ธกส ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

  วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธนาคาร ธกส) ก็เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ 5 ประการด้วยกัน คือ 

  1. เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตรกร มีเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรไทย และครอบครัว
  2. สามารถนำเงินไปประกอบธุรกิจอื่นที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนงานด้านเกษตรกรรม 
  3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธนาคาร ธกส) พยายามเป็นสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาชนบท ให้ความช่วยเหลือโดยจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน หรือชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนอาชีพเกษตรกร ให้มีประประสิทธิภายมากยิ่งขึ้น 
  4. ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินกับสหกรณ์ 
  5. สินเชื่อเงินด่วน ธกส ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธนาคาร ธกส) ลดปัญหาเกษตรกรหันไปพึ่งเงินกู้นอกระบบ ช่วยสร้างสินเชื่อให้แก่เกษตรกรรายคน เพื่อเกษตรกรจะสามารถมีเงินหมุนเวียนได้ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม

  ช่องทางติดต่อธนาคาร ธกส 

  • เว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธนาคาร ธกส) baac.or.th 
  • ติดต่อธนาคาร ธกส Call Center 02 555 0555 
  • แอพ ธกส A – Mobile


  สินเชื่อธนาคาร ธกส เหมาะกับใคร? ไม่ใช่เกษตรกรขอกู้เงิน ธกส ได้ไหม? 

  อย่างที่ทราบกันดีกว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธนาคาร ธกส) จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือให้กับเกษตรโดยเฉพาะ แต่ธนาคาร ธกส ก็มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจ โดยเฉพาะสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธนาคาร ธกส) จึงมีหลายคนที่ไม่ได้เป็นลูกค้าธกส หรือไม่ได้เป็นเกษตรกร สนใจอยากให้บริการทางการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธนาคาร ธกส) แต่ก็มีคำถามว่า ถ้าไม่ใช่เกษตรกรจะสามารถขอกู้เงิน ธกส ได้ไหม? คำตอบก็คือ ได้ แต่ไม่ใช่สินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลทุกประเภทของธนาคาร ธกส คนที่ไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคาร ธกส จะสามารถขอสินเชื่อได้บางประเภท ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ออกแบบมาโดยเฉพาะเท่านั้น เช่น โครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด – 19 หากยังไม่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษต ก็สามารถดำเนินการขอเงิน ธกส ได้ โดยแจ้งความประสงค์ไปที่ @BAAC Family ไลน์ของธนาคาร ธกส และทำการลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อได้เลย