ทรงอุทิศเวลาในชีวิตส่วนใหญ่ไปในการดับทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน

 

ตลอดระยะเวลา ๗๐ กว่าปีที่ผ่านมาพระองค์มิได้ประทับอยู่แต่พระราชอาสน์ใต้ร่มพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร หรืออยู่แต่พระบรมหาราชวัง

หากแต่ทรงอุทิศเวลาในชีวิตส่วนใหญ่ไปในการดับทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่า

ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะอยู่ไกลเพียงใด ถนนหนทางจะทุรกันดารเพียงไหนก็ตาม

ทรงใช้เวลาเกือบจะทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่ท่ามกลางหมู่มวลประชาชนของพระองค์


สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ พระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือ "ความทรงจำในการเสด็จต่างประเทศทางราชการ "ไว้ว่า....

"...ข้าพเจ้าเคยคิดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่า การไปต่างประเทศย่อมเป็นที่น่าตื่นเต้นยิ่งนัก โดยเฉพาะผู้ที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาว

นับแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นต้นมา เมื่อข้าพเจ้ามีอายุเพียง ๑๙ ปี

ได้ตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวกลับมาเมืองไทย พร้อมด้วยลูกสาวคนโต ซึ่งมีอายุไม่ถึงขวบในครั้งนั้น แล้ว

จนมีอายุ ๒๗ ปี ข้าพเจ้ายังไม่ได้ย่างกรายไปจากบ้านเกิดเมืองนอนอีกเลย

ทั้งนี้ก็เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งพระทัยไว้อย่างแน่วแน่ว่า

จะไม่เสด็จออกนอกประเทศ ถ้าไม่ทรงมีเหตุที่สำคัญพอ ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของชาวไทย สมควรจะประทับอยู่ในบ้านเมือง

เพื่ออยู่ใกล้ชิดกับราษฎรของท่านให้มากที่สุด ถึงแม้เมื่อเสด็จแปรพระราชฐาน

ก็ทรงแปรอยู่ในประเทศเรานี่เอง ทรงเหนือบ้าง ทางใต้บ้างแล้วแต่โอกาสจะอำนวย

ไม่ได้ทรงคิดจะเสด็จไปทรงสกีนอกประเทศตอนหน้าหนาว

หรือเปลี่ยนบรรยากาศอย่างคนอื่นในฐานะเดียวกันนี้เลย..."สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกรานต์ กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

...

ที่มา : เพจ นิทรรศการพลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินสยาม  วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ นับได้ ๕๗๗ วัน นับแต่วันสวรรคตใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved