Facebook
 • LINE iconLine
 • ถ้าไม่ใช่เจ้าของรถเข้าไฟแนนซ์ได้ไหม โอนรถมอเตอร์ไซค์แล้วกี่วันเข้าไฟแนนซ์ได้ 2567

  มีรถมอเตอร์ไซค์แต่ไม่ใช่เจ้าของรถ แต่อยากเอารถเข้าไฟแนนซ์ เพราะอยากได้เงินก้อน จึงมีคำถามว่า ถ้าไม่ใช่เจ้าของรถเข้าไฟแนนซ์ได้ไหม? คำตอบก็คือ “ไม่สามารถทำได้” เพราะกฎหมายได้ระบุเอาไว้ว่า การเอารถไปขอกู้ยืมเงิน หรือขอสินเชื่อรถแลกเงิน ผู้ที่สามารถทำได้จะต้องเป็นเจ้าของรถเท่านั้น และแม้ว่าเราจะมีเล่มทะเบียนรถ หรืออยากเอารถรถผ่อนหมดแล้วเข้าไฟแนนซ์ แต่รถเป็นชื่อของคนอื่น เราก็ไม่สามารถเอารถมอเตอร์ไซค์เข้าไฟแนนซ์ได้ นอกจากว่าเจ้าของรถจะทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมกับลายมือชื่อเป็นลายลักอักษรเท่านั้น จึงจะสามารถเอารถมอเตอร์ไซค์เข้าไฟแนนซ์ได้ แต่ถ้าโอนรถเป็นของเราแล้วล่ะ? โอนรถมอเตอร์ไซค์แล้วกี่วันเข้าไฟแนนซ์ได้? และต้องครอบครองรถกี่วันถึงเข้าไฟแนนซ์ได้? มาดูคำตอบกัน

  โอนรถมอเตอร์ไซค์แล้วกี่วันเข้าไฟแนนซ์ได้ 2567

  ในกรณีที่รถถูกโอนเป็นชื่อของเราแล้ว และอยากเอารถมอเตอร์ไซค์เข้าไฟแนนซ์ จะต้องโอนรถมอเตอร์ไซค์แล้วกี่วันเข้าไฟแนนซ์ได้? หรือต้องครอบครองรถกี่วันถึงเข้าไฟแนนซ์ได้? ซึ่งในปัจจุบัน เราไม่ต้องรอเป็นเดือน หรือต้องครอบครองรถตามระยะเวลาที่กำหนดอีกต่อไป เพราะเมื่อไหร่ที่รถถูกโอนเป็นชื่อของเรา เราก็สามารถเอารถมอเตอร์ไซค์เข้าไฟแนนซ์ได้ทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินที่เราเลือก บางแห่งอาจจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเอารถเข้าไฟแนนซ์แตกต่างกัน ดังนั้นก่อนเลือกว่าจะเอารถเข้าไฟแนนซ์ที่ไหน ต้องเช็คและศึกษารายละเอียดของสถาบันการเงินนั้น ๆ ว่าต้องโอนรถมอเตอร์ไซค์แล้วกี่วันเข้าไฟแนนซ์ได้ แต่ก็มีสถาบันการเงินที่จัดไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์แบบที่สามารถนำเอารถเข้าไฟแนนซ์ได้เลยทันทีที่ได้ครอบครองเล่ม ได้เงินด่วนทันใจ ไม่ต้องรอเวลาครอบครองรถ และไม่ต้องกังวลว่าโอนรถมอเตอร์ไซค์แล้วกี่วันเข้าไฟแนนซ์ได้อีกต่อไป

  ข้อดีข้อเสียเอารถมอเตอร์ไซค์เข้าไฟแนนซ์ โอนรถมอเตอร์ไซค์แล้วกี่วันเข้าไฟแนนซ์ได้ 

  การใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อแลกเป็นเงินก้อนเอามาใช้จ่าย ก็เป็นอีกทางเลือกที่หลายคนเลือกทำ และในปัจจุบันก็มีสถาบันการเงินมากมายที่ไม่ต้องรอโอนรถมอเตอร์ไซค์แล้วกี่วันเข้าไฟแนนซ์ได้ เพราะสามารถเอารถแลกเงินได้ทันทีที่เป็นเจ้าของรถ แต่เอารถมอเตอร์ไซค์เข้าไฟแนนซ์มีข้อดีข้อเสียอะไรที่เราต้องคิดบ้าง

  • ข้อดีของการเอารถมอเตอร์ไซค์เข้าไฟแนนซ์ คือ การได้เงินก้อน แต่ก็ยังสามารถมีรถเอาไว้ใช้อยู่ มีสถาบันการเงินหลายแห่งให้เลือก แถมยังเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ 

  ข้อเสียของการเอารถมอเตอร์ไซค์เข้าไฟแนนซ์ คือ บางครั้งต้องเอารถเข้าไฟแนนซ์แบบโอนเล่ม และต้องมีผู้ค้ำประกันในบางกรณี อีกทั้งยังมีดอกเบี้ยสูง และจะทำให้เรามีภาระทางการเงินในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้น

  โอนรถมอเตอร์ไซค์แล้วกี่วันเข้าไฟแนนซ์ได้ล่าสุด?

  หากดำเนินการดีๆ ก็ไม่ต้องกังวลว่าโอนรถมอเตอร์ไซค์แล้วกี่วันเข้าไฟแนนซ์ได้ เพราะสามารถเสร็จได้ในวันเดียว

  ถ้าทราบว่าโอนรถมอเตอร์ไซค์แล้วกี่วันเข้าไฟแนนซ์ได้ แต่ยังเข้าไม่ได้ต้องทำอย่างไร?

  หากรู้เรื่องโอนรถมอเตอร์ไซค์แล้วกี่วันเข้าไฟแนนซ์ได้ แต่มีปัญหาสามารถติดต่อพนักงานบริษัทนั้นๆ ได้เลย

  สามารถดูข้อมูลเรื่องโอนรถมอเตอร์ไซค์แล้วกี่วันเข้าไฟแนนซ์ได้ที่ไหนได้บ้าง?

  เรื่อง ‘โอนรถมอเตอร์ไซค์แล้วกี่วันเข้าไฟแนนซ์ได้’ สามารถดูได้ผ่านเว็บบริษัทต่างๆ และพวกกระทู้รีวิวต่างๆ