Facebook
 • LINE iconLine
 • เปิดบัญชีคู่คืออะไร? ก่อนเปิดบัญชีคู่ธนาคารไหนดีต้องรู้อะไรบ้าง? 2567

  การเปิดบัญชีคู่ คือ การเปิดบัญชีออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจำ หรือกองทุน โดยมีเจ้าของบัญชีมากกว่า 1 คน อาจจะเป็นการเปิดบัญชีคู่กับแฟน เปิดบัญชีคู่รัก หรือเปิดบัญชีคู่กับใครก็ได้ โดยทั้งคู่ได้ตัดสินใจร่วมกันเพื่อเก็บออมเงินเอาไว้สำหรับใช้เป็นกองกลาง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าทั้งคู่ได้ตกลงเปิดบัญชีคู่เพื่อวัตถุประสงค์อะไร แต่ก่อนจะการเปิดบัญชีคู่ หรือจะเลือกว่าเปิดบัญชีคู่ธนาคารไหนดี เราจะต้องรู้อะไรบ้าง?
  การเปิดบัญชีคู่มีอยู่ 2 แบบ คือการเปิดบัญชีคู่แบบ “หรือ” และการเปิดบัญชีคู่แบบ “และ”  ตัวอย่างเช่น 

  • การเปิดบัญชีคู่แบบ “หรือ”
   นาย ก. หรือ นางสาว ข. เป็นการการเปิดบัญชีคู่ที่ไม่ยุ่งยาก สามารถใช้ลายเซ็นของคนใดคนหนึ่งในการถอนเงินได้ แต่การเปิดบัญชีคู่แบบ “หรือ” ก็ต้องอาศัยความไว้ใจกัน ว่าจะนำเงินไปใช้ในเรื่องที่จำเป็นเท่านั้น 
  • การเปิดบัญชีคู่แบบ “และ”  

  นาย ก. และ นางสาว ข. ต้องรับรู้และเซ็นทั้งคู่ ทั้งในการถอนเงิน เปิดและปิดบัญชี ยกเว้นการฝากเงินที่สามารถคนเดียวได้ 

  เมื่อรู้สิ่งที่สำคัญก่อนเรื่องการเปิดบัญชีคู่แล้ว ทีนี้ก็อยู่ที่เราแล้วล่ะว่าจะเลือกเปิดบัญชีคู่ธนาคารไหนดี หรือเปิดบัญชีคู่ธนาคารไหนดอกเบี้ยเยอะ เปิดบัญชีคู่อายุเท่าไหร่? บทความนี้มีคำตอบ

  เปิดบัญชีคู่ธนาคารไหนดี  ใครเปิดบัญชีคู่ได้บ้าง? 2567

  เปิดบัญชีคู่ธนาคารไหนดี? เปิดบัญชีคู่ธนาคารไหนดอกเบี้ยเยอะ? เปิดบัญชีคู่อายุเท่าไหร่? ยังไม่แต่งงานเปิดบัญชีคู่ได้ไหม? ใครเปิดบัญชีคู่ได้บ้าง?
  เมื่อพูดถึงการเปิดบัญชีคู่ หลายคนก็มักจะคิดถึงการเปิดบัญชีคู่กับแฟน เปิดบัญชีคู่รัก แต่จริง ๆ แล้ว ใคร ๆ ก็สามารถเปิดบัญชีคู่ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นคู่สมรส อาจจะเป็นพ่อแม่ พี่น้อง เพื่อน ๆ และคนอื่น ๆ ที่เราไว้ใจและมีจุดมุ่งหมายเหมือนกัน ก็สามารถทำการเปิดบัญชีได้เลย และสำหรับคำถามที่ว่า เปิดบัญชีคู่อายุเท่าไหร่? ก็อยู่ที่ว่าเราเลือกเปิดบัญชีคู่ธนาคารไหนดี เพราะแต่ละธนาคารก็มีคุณสมบัติและเงื่อนไขในการการเปิดบัญชีคู่ที่แตกต่างกัน 

  เปิดบัญชีคู่ธนาคารไหนดี เปิดบัญชีคู่ที่ไหนได้บ้าง?  2567

  ตอนนี้ไม่ว่าธนาคารไหน ๆ ก็มีบริการเปิดบัญชีคู่ให้กับบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเปิดบัญชีคู่กสิกร เปิดบัญชีคู่กรุงไทย หรือเปิดบัญชีคู่ออมสิน แต่ถ้าจะเลือกเปิดบัญชีคู่ธนาคารไหนดี ก็ต้องศึกษารายละเอียดของธนาคารที่เรากำลังจะไปทำการเปิดบัญชีคู่ เช่น เงื่อนไข คุณสมบัติ รวมถึงเปิดบัญชีคู่ธนาคารไหนดี การเปิดบัญชีคู่ดอกเบี้ยสูง เปิดบัญชีคู่ธนาคารไหนดอกเบี้ยเยอะ ก็จะช่วยเราให้เลือกธนาคารที่ตรงใจมากที่สุดได้ 

  ปี 2023 นี้เปิดบัญชีคู่ธนาคารไหนดี?

  คำถามว่า เปิดบัญชีคู่ธนาคารไหนดี ขอแนะนำให้ท่านลองดูหลายๆ ธนาคารและเลือกที่ตอบโจทย์ตัวท่านเองที่สุด

  หากทราบแล้วว่าเปิดบัญชีคู่ธนาคารไหนดี? จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

  กรณีรู้ว่าจะเปิดบัญชีคู่ธนาคารไหนดี ให้เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง และเงินขั้นต่ำ 500 บาทสำหรับเปิดบัญชี

  หากไม่รู้ว่าจะเปิดบัญชีคู่ธนาคารไหนดี? ต้องทำอย่างไร?

  ถ้าไม่รู้ว่าจะเปิดบัญชีคู่ธนาคารไหนดี ให้ลองปรึกษาเจ้าหน้าที่การเงิน หรือค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้เลย