Facebook
 • LINE iconLine
 • ใบสลิปเงินเดือนคืออะไร? สลิปเงินเดือนกับหนังสือรับรองรายได้แตกต่างกันอย่างไร? 

  ใบสลิปเงินเดือน (Pay Slip) หรือสลิปเงินเดือนคือ เอกสารที่บริษัทออกให้กับเรา เพื่อแสดงรายได้สุทธิที่เราได้ในแต่ละเดือนจากการทำงานให้กับบริษัทนั้น ๆ ซึ่งใบสลิปเงินเดือนก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนข้อมูลแจงแจงรายได้ของเราในแต่ละเดือน เช่น รายรับเงินเดือน ค่าทำงานล่วงเวลา (OT) ค่าโบนัส ค่าคอมมิชชัน และอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ถูกหักออกไป ไม่ว่าจะเป็น ค่าประกันสังคม ค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่วนหนังสือรับรองรายได้ คือ เอกสารที่รับรองกับเราว่า เราทำงานที่องค์กรไหน รายได้เท่าไหร่ จำนวนอายุการทำงาน แต่จะไม่มีข้อมูลที่ละเอียดเหมือนกับใบสลิปเงินเดือน
  ปัจจุบันหลาย ๆ บริษัทเริ่มใช้ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์ผ่านทางอีเมล์ เพราะทำให้ประหยัดเวลา ลดต้นทุน และยังสามารถช่วยให้พนักงานขอสลิปเงินเดือนออนไลน์ หรือใช้สลิปเงินเดือนปริ้นเองได้ เพื่อนำใบสลิปเงินเดือนไปประกอบการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ เช่น การขอสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์

  ใบสลิปเงินเดือนมีกี่แบบ สลิปเงินเดือนสำคัญยังไง? 

  ใบสลิปเงินเดือน (Pay Slip) หรือสลิปเงินเดือนแบ่งออกเป็น 2 แบบ แบบแรก คือ ใบสลิปเงินเดือนที่ปริ้นออกมาจากกระดาษคาร์บอน มีความน่าเชื่อถือ เพราะปลอมแปลงได้ยาก และใช้เป็นเอกสารสำคัญสำหรับทำธุรกรรมทางการเงินได้ อีกทั้งการใช้ใบสลิปเงินเดือนที่ปริ้นออกมาจากกระดาษคาร์บอน จะทำให้การทำธุรกรรมทางการเงินเป็นเรื่องง่ายขึ้น อนุมัติได้ไวขึ้นอีกด้วย  ส่วนใบสลิปเงินเดือนแบบที่สองก็คือ สลิปเงินเดือนออนไลน์ หรือใบสลิปเงินเดือนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งก็มีความสำคัญ และสามารถนำไปใช้เป็นเอกสารสำหรับทำธุรกรรมทางการเงินได้เช่นกัน ข้อดีก็คือ เราสามารถใช้สลิปเงินเดือนปริ้นเองจากอีเมล์ได้เลย แต่จะได้รับความน่าเชื่อถือน้อยกว่าใบสลิปเงินเดือนที่ปริ้นออกมาจากกระดาษคาร์บอน 

  ใบสลิปเงินเดือนใช้ทำอะไรได้บ้าง?

  เราได้รู้กันจักกับใบสลิปเงินเดือน และความสำคัญขอใบสลิปเงินเดือนกันไปบ้างแล้ว คราวนี้เรามาดูด้วยกันว่า ใบสลิปเงินเดือน (Pay Slip) หรือสลิปเงินเดือนสามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง 

  • ใช้สมัครบัตรเครดิตต่างๆ เช่น บัตร scb beyond  เพราะใบสลิปเงินเดือนเป็นหลักฐานทางการเงินที่สำคัญ ที่จะบ่งบอกถึงข้อมูลทางการเงินของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้ หรือยืนยันตัวตนว่าเราเป็นมีงานอาชีพที่มั่นคงจริง ๆ 
  • ขอสินเชื่อต้องใช้ใบสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ เหตุผลก็เหมือนกับการสมัครบัตรเครดิต เพราะสถาบันการเงินจะดูรายได้ของเรา และความสามารถของเราในการผ่อนชำระนั่นเอง 
  • ใช้ใบสลิปเงินเดือนสำหรับสมัครงาน เพราะบางบริษัทก็อาจจะขอดูสลิปเงินเดือนย้อนหลังของเรา ว่ารายได้ของเราตรงตามที่ระบุไว้ในใบสมัครหรือไม่ 
  • ใช้สลิปเงินเดือนขอรายการเดินบัญชี หรือ Statement จากธนาคาร 
  • ใช้สลิปเงินเดือนเป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษี เพราะบางครั้งกรมสรรพกรอาจจะเรียกให้เราแสดงหลักฐานที่มาของเงินเพิ่มเติม ดังนั้นการมีใบสลิปเงินเดือนไว้ ก็ช่วยเราสามารถเตรียมพร้อมสำหรับการทำเรื่องสำคัญ ๆ โดนยเฉพาะการทำธุรกรรมทางการเงิน  
  ใบสลิปเงินเดือนคืออะไร?

  ใบสลิปเงินเดือน คือ ใบสำหรับแสดงหลักฐานเงินเข้าและเงินออกในแต่ละเดือน

  ใบสลิปเงินเดือนใช้ทำอะไรได้?

  สามารถนำใบสลิปเงินเดือนมาใช้ยื่นขอสินเชื่อ ทำบัตร หรือธุรกรรมต่างๆ ได้เลย

  สามารถออกใบสลิปเงินเดือนเองได้ไหม?

  ปัจจุบันใบสลิปเงินเดือน สามารถขอผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยตนเองได้แล้ว