ทำไมเรารัก..พระเจ้าอยู่หัว (๓๗)"...ท่านทรงงานหนักเพื่อคนอื่น เพื่อประชาชน...ท่านเป็นแบบอย่าง เป็นแรงบันดาลใจให้กับเรามากมาย "

http://www.youtube.com/watch?v=QCb_QcgoAy8
....................................................


" ผมคงตอบด้วยเหตุผลไม่ได้ แต่คงตอบด้วยหัวใจได้ว่า ผมรักในหลวง "

http://www.youtube.com/watch?v=NERuGgLeKII
....................................................


"...ในทุกสิ่งที่ท่านได้ทำและได้พระราชทานให้กับคนไทย..ท่านแสดงให้เห็นว่า ท่านรักพวกเรา"

http://www.youtube.com/watch?v=tVtZ6kVL2kY
....................................................

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved