ทำไมเรารัก..พระเจ้าอยู่หัว (๑๙)"...เราไม่ได้รู้สึกจำเป็นต้องรัก เรารักโดยที่ไม่มีข้อแม้อะไร เหมือนรักพ่อ รักแม่...และเราก็จะรู้สึกว่าใจทั้งใจของเราอยู่กับท่านเสมอ"

http://www.youtube.com/watch?v=cUgao37esiw

............................................................


"...เราจะนึกถึงตัวท่านเป็นหลัก ว่าท่านยอมอุทิศตนเพื่อความสุขของประชาชนช­าวไทยแค่ไหน"

 
http://www.youtube.com/watch?v=ZV7HZSv2BOQ

............................................................


"...ขอให้พระองค์ท่านทรงมีความสุข มีพระพลานามัยสมบูรณ์ ดูความเจริญของบ้านเมืองให้ยืนยาวที่สุด"

http://www.youtube.com/watch?v=NwJt5748noA
............................................................

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved