ใต้ร่มพระบารมี..สองพระราชหฤทัยคู่แผ่นดิน(๒)

images      โดยสารคดี “ใต้ร่มพระบารมี” นี้จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

      เพื่อประชาชนชาวไทยจะได้ทราบถึงวิธีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรจนประสบผลสำเร็จ

...............................................


ขอขอบคุณ รายการใต้ร่มพระบารมี ททบ.๕

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved