สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เททองหล่อพระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เททองหล่อพระสัมพุทธโคดมสิริกิติ์บรมราชินีนาถฯ พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา "สมเด็จพระราชินี" ในรัชกาลที่ 9 เนื้อทองคำบริสุทธิ์ 99.99 %สูงตลอดพระรัศมี 38 เซนติเมตร หนักประมาณ 20 กิโลกรัมยูทูป thaitv6

วันนี้ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 17.17 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต มายังพระพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อทรงเททองหล่อพระสัมพุทธโคดมสิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯถึงพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร พระสัมมาพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่ธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสสน์ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ทรงเททองหล่อ "พระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล" จากนั้น เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังมณฑลพิธีเททอง

ในการนี้ ทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน จากนายรัฐมนตรี และทรงหย่อนแผ่นทอง นาก เงิน ลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย ทรงรับช้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงเททอง นาก เงิน ลงในเบ้า แล้วพระราชทานช้อนคืนเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงถือสายสูตรทรงเททองหล่อ " พระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล" พระมหาราชครูศรีวิสุทธิคุณฯ หลั่งน้ำเทพมนต์เจิมหุ่นเสด็จฯเข้าพระอุโบสถ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่ธรรมมาสน์ศิลา ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ แล้วเสด็จฯ กลับในการนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตี ในนามของคณะกรรมการอำนวยการสร้างฯ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาโดยสังเขป ดังนี้ ด้วยคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ร่วมกับ รัฐบาล และพุทธศาสนิกชน พสกนิกร ทุกหมู่เหล่า ได้มีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ขึ้น ด้วยเนื้อทองคำบริสุทธิ์ร้อยละ 99.99 สูงตลอดพระรัศมี 38 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ประดิษฐานบนแท่นฐาน 8 เหลี่ยม สร้างด้วยเนื้อทองคำขาว น้ำหนักประมาณ 5 กิโลกรัม มีลักษณะและขนาดเดียวกันกับพระพุทธรูปที่จัดสร้างน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 แต่พระพุทธรูปที่จัดสร้างในวาระนี้ยกพระหัตถ์ขวาคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม และรัฐบาลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต และพระราชทานถวายพระนามพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาองค์นี้ว่า “พระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล” อันมีความหมายว่า “พระสัมพุทธโคดม องค์เป็นมงคลสร้างเมื่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 12 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. สำนักพระราชวัง ได้จัดสถานที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อาทิ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ศาลาว่าการพระราชวัง ศาลาสหทัยสมาคม และสนามหญ้าข้างศาลาลูกขุน ในพระบรมมหาราชวัง ให้สมาชิกราชสกุลและราชินิกุล คณะองคมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะตุลาการ คณะผู้บริหารองค์กรอิสระ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) ข้าราชการทหาร-ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน คณะทูตานุทูต ผู้นำศาสนา ตลอดจนพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่า ลงพระนามและลงนามถวายพระสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาลที่ 9นอกจากนี้ สำนักพระราชวัง ได้เปิดพระราชวังและตำหนัก 7แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่

พระราชวังบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

พระราชวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส

และพระตำหนักปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ให้ประชาชนทั่วไปตามจังหวัดต่างๆ สามารถลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้สะดวกมากขึ้นด้วย

ที่มา: สยามรัฐ http://www.siamrath.co.th/n/21257

ภาพจาก : FB_NationPhoto และ INN , tnews

และ เพจ ราชบัลลังก์จักรีวงค์ 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved