“ยามเย็น”


yarmyen1


  ยามเย็น


 


loveatsundown1


  LOVE AT SUNDOWN


 


ในหลวงทรงดนตรี 


 

ประวัติเพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น” “LOVE AT SUNDOWN


 


ยามเย็น   เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 2  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสกับคณะกรรมการของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุน โครงการพัฒนาตามพระราชประสงค์ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2524 ว่า


เพลง ยามเย็นเพลงที่สองนั้นนะ เป็นเพลงพี่ของเพลง สายฝนแก่เดือนไป 1 เดือน เขาเกิดเดือนเมษายน (2489)


ทรงพระราชนิพนธ์เพลง ยามเย็นตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช และโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงประพันธ์คำร้องภาษาไทย และศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษ


เพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็นเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกที่พระราชทานให้นำออกบรรเลงในงานของสมาคมป้องกันวัณโรค เป็นเพลงในจังหวะฟ็อกซ์ทร็อต เหมาะสำหรับการเต้นรำของคนไทยในสมัยนั้น จึงเป็นที่ประทับใจพสกนิกรมาก และกลายเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมทันที แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสว่า


เพลง ยามเย็นนี้เป็นที่รู้จัก แต่ไม่โด่งดังเหมือน สายฝน’ “


                                                      ยามเย็น  


เครื่องดนตรีแดดรอนรอน   เมื่อทินกรจะลับเหลี่ยมเมฆา   ทอแสงเรืองอร่ามช่างงามตา   ในนภาสลับจับอัมพร แดดรอนรอน  เมื่อทินกรจะลาโลกไปไกล  ยามนี้จำต้องพรากจากดวงใจ   ไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา


แต่ก่อนเคยคลอเคลียกัน  ทุกวันคืนรื่นอุรา  ต้องอยู่เดียวเปลี่ยนวิญญาณ์ เหมือนดังนภาไร้ทินกร


แดดรอนรอน  หากทินกรจะลาโลกไปไกล  ความรักเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงอยู่คู่เชยชม แดดรอนรอน หมู่มวลภมรบินลอยล่องตามลมคลอเคล้าพฤกษาชาติ  ชื่นเชยชมชมสมตามอารมณ์ล่องเลยไป         


ลิ่วลมโชย  กลิ่นพรรณไม้โปรยโรยร่วงห่วงอาลัย ยามสายัณห์พลันพรากจากดวงใจ 


                                                คอยแสงทองวันใหม่กลับคืนมา แต่ก่อนเคยคลอเคลียกัน 


                                                ทุกวันคืนชื่นอุราต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาณ์   เหมือนดังนภาไร้ทินกร


                                                โอ้ยามเย็น  จวบยามนี้เป็นเวลาสุดอาวรณ์  ยามไร้ความสว่างห่างทินกร ยามรักจำจะจรจากกันไป


.


                                                               LOVE AT SUNDOWN


                                                          Tis sundown.
                                                         The golden sunlight tints the bule sea.
                                                         Paints the hill and gilds the palm tree,
                                                         Happy be, my love, at sundown.


                                                         'Tis sundown.
                                                         The multi-coloured dancing sunbeam
                                                         Brightly shines on in my heart's dream
                                                         Of the one I love, at sundown.
                                                         The birds come to their nest
                                                         At peace, they bill and coo.
                                                         The wide world sinks to rest,
                                                         And so do I and so do you.


                                                         'Tis sundown.
                                                         In splendour sinks the sun, comes twilight,
                                                         Day is done, now greets the cool night.
                                                         Happy be, my love, at sundown.

โน๊ตเพลงพระราชนิพนธ์  ยามเย็น
 

หนึ่งความคิดบน ““ยามเย็น”

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved