เดินหน้าจัดระเบียบบริหารคำชะโนด          นายปราโมทย์ ธัญญพืช ปลัดจังหวัดอุดรธานี พ.อ.สุทธิ์พิชยพงษ์ สุธิราวุธ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 24 พ.อ.จีรศักดิ์ เคนถวาย หัวหน้ากองยุทธการ มทบ.24 นายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอบ้านดุง พร้อมพระครูพัฒนะถาวรคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านดุง วัดอาสาพัฒนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อจัดระเบียบบริหารจัดการภายในคำชะโนดและ บริเวณสำนักสงฆ์ให้เป็นผืนเดียวกัน ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ที่พักนักท่องเที่ยวคำชะโนด บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

           โดยที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขปัญหา ว่าด้วย เรื่องสภาพเส้นทางในการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว เพิ่มเส้นทางใหม่ 4 เส้นทางป้ายจราจรเพิ่มขึ้น 94 ป้าย เพื่อบอกเส้นทางเข้า-ออกจากคำชะโนด ขอความร่วมมือกับเอกชนในการทำสถานที่จอดรถ เพิ่มขึ้น กำหนดราคาในการจอดรถเก๋ง กระบะคันละ 40 บาท รถทัวร์คันละ 100 บาท โดยผู้ประกอบการจะต้องดูแลทรัพย์สินรถยนต์ที่จอดด้วย การขายสินค้าบายศรีพญานาค ดอกไม้มาลัย ต้องมีป้ายกำหนดราคาให้ชัดเจน เพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบลูกค้า หากร้านค้าแผงลอยใดไม่ปฏิบัติตามต้องให้ออกไป นอกจากนี้ ผู้ประกอบการร้านค้า รวมถึงแผงลอตเตอรี่ต้องขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการทุกร้าน ดูแลเรื่องความสะอาดร้านของ ตนเองให้สะอาด สำหรับแนวทางการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้จัดเตรียมรถกู้ชีพของ รพ.เอาไว้ และปรับเส้นทางหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด ให้สามารถนำคนป่วยไปถึง รพ.ให้เร็วที่สุด รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายพยาบาลมาประจำ ดูแลความปลอดภัยหากมีเหตุการณ์ เร่งด่วนในการรักษาพยาบาล

            นายปราโมทย์ ปลัดจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การประชุมวันนี้ เพื่อจัดตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบคำชะโนดโดยทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมหารือแก้ไขเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอความร่วมมือ จากผู้ประกอบการ เพื่อไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ผลประโยชน์ฝ่ายเดียว และต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย

            ด้านนายสุวิชาญ ไชยโกมล นภอ.บ้านดุง กล่าวว่า ผู้ประกอบการจะต้องให้ความร่วมมือกัน รักษาความสะอาดร่วมรับผิดชอบในพื้นที่แห่งนี้ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะบริเวณทางเข้าคำชะโนด ที่เป็นไฮไลต์ทุกคนมาถ่ายรูป มีการนำเศษถุงพลาสติกทิ้งเกลื่อนกลาด ทำให้สกปรกมาก ส่วนบายศรีพญานาค หลังจากที่นำไปไหว้ หรือคารวะปู่ศรีสุทโธแล้วขอให้นำกลับไปที่บ้านเพื่อนำไปเป็นที่ระลึกและกราบไหว้ด้วย มิเช่นนั้นอีกไม่นานอนาคตของคำชะโนดจะเต็มไปด้วยขยะที่ประชาชนทุกคนได้นำมาด้วย.

 

 

ที่มา ; ไทยรัฐ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved