สมเด็จพระเทพรัตน ฯ ทรงเปิด “ห้องเรื่อง ในหลวงอานันท ฯ” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "ห้องเรื่อง ในหลวงอานันทฯ" ณ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปทุมวัน กรุงเทพฯ

ซึ่งจัดทำขึ้นในโอกาสครบ 70 ปี คณะแพทยศาสตร์ ฯ และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) พระผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ ฯ

โดยจัดแสดงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทั้งแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

รวมถึงสำเนาลายพระหัตถ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวเนื่องในรัชกาลที่ 8 และพระบรมรูป ทั้งที่เป็นประติมากรรมลอยตัว ประติมากรรมนูนต่ำ

และพระบรมฉายาลักษณ์ ที่หาชมได้ยากและทรงคุณค่ามาจัดแสดง

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

ที่มาคลิปข่าว : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ BUGABOO.TV , สยามรัฐ https://www.siamrath.co.th/n/28711


ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved