“ย่างพระบาทที่ยาตรา” ตอนที่ ๑
สารคดีโทรทัศน์ชุด "ย่างพระบาทที่ยาตรา" ตอนที่ 1 เผยแพร่เมื่อ 3 ม.ค. 2017

... เป็นเวลาเนิ่นนานถึงกว่าครึ่งศตวรรษ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรของพระองค์ในทุกท้องถิ่น


ในการเสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎรแต่ละครั้ง มักจะประทับนานๆ

และโปรดให้ประชาชน เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดโดยไม่ถือพระองค์

เด็กเล็ก .. คนเฒ่า ..คนแก่ ใครมีทุกข์ร้อนอะไร ก็ถือโอกาสกราบบังคมทูล

ในหลวงก็จะทรงสดับอย่างสนพระราชหฤทัย ....

จึงทรงทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับราษฎรในแต่ละภูมิภาค ที่มีความแตกต่างกัน

แต่มีสิ่งที่เหมือนกัน คือ .. ความยากจน และ ความไม่รู้


ต่อมาภายหลัง เคยมีพระราชปรารภถึง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(สมเด็จย่า) ที่เคยรับสั่งว่า ..

“อันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดิน ..แม่อยากให้เธออยู่กับดิน”


“เมื่อฟังคำพูดนี้แล้ว ก็กลับมาคิด ซึ่งแม่ก็คงจะสอนเรา อยากให้เราติดดิน


และอยากให้ทำงาน ทำงานเพื่อประชาชน ....”


อาจด้วยเหตุนั้น พสกนิกรชาวไทยทั้งมวล จึงได้เห็นพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ ไปตามพระราชปณิธานว่าที่ทรงยึดถือมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานว่า

“ทุกข์ .. สุข ของราษฎร คือ ทุกข์ .. สุข ของพระองค์ท่านเอง”


ซึ่งได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริ นับร้อย นับพัน ... หลายพันโครงการ


ที่ได้ “ย่างพระบาทยาตรา” ไป ..... ทุกโครงการใหญ่น้อยเหล่านั้น


ล้วนเพื่อความผาสุกของ อาณาประชาราษฎรทั่วทั้งพระราชอาณาจักร.....................


บทสารคดีโดย นภันต์ เสวิกุล


เสียงบรรยาย อารยา เรืองสิร์กุล และ กิตติศักดิ์ ประสันนาการ


 ที่มา : ยูทูปช่อง ย่างพระบาท ที่ยาตรา ...ขอขอบคุณ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved