ฟาร์มผักและศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ : ปลูกคะน้าเกษตรอินทรีย์ ขายดี ราคาดี ไม่มีคู่แข่ง

a85


ตามมาดูการ "ปลูกคะน้าอินทรีย์" ที่ "ฟาร์มผักและศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ" ที่สวนลุงเครา (สมศักดิ์ จุ้ยนาม) อยู่ในเขต อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี อยู่ในพื้นที่ปลูก 7 ไร่ โดยยกร่องเป็นขนัดยาว 100 เมตร

a66


เมื่อปรับดินบำรุงดินด้วยปุ๋ยขี้ไส้เดือน เอาฟางคลุม รดน้ำให้ชุ่มทิ้งไว้ 1 คืน รุ่งขึ้นเช้าก็นำเมล็ดหว่าน การหว่านเมล็ดคะน้าต้องใช้ความชำนาญโดยจะต้องค่อย ๆ โรยอย่างสม่ำเสมอ

ในพื้นที่ 100 ตารางวา หรือ 400 ตารางเมตร ใช้เมล็ดคะน้าหว่านเพียง 1 กิโลกรัม

หลังจากนั้น 15 วัน คะน้าจะงอกแตกใบคู่มีต้นพร้อมที่จะเติบโต เกษตรกรต้องถอนหญ้าในแปลงออกพร้อมปรับแต่งความห่างของต้นคะน้าให้ห่างราว 3 นิ้ว เป็นการจัดระเบียบของต้นคะน้าให้ขึ้นเรียงกันสม่ำเสมอ

หมั่นคอยให้น้ำไม่ให้แฉะอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และคอยดูหญ้าที่ขึ้นแซมให้ถอนออก

ปล่อยไว้ 45 วัน ได้คะน้านางหรือที่เรียกว่า ยอดคะน้า ตัดขายได้

ถ้าจะให้เป็นคะน้าต้นใหญ่ปล่อยไว้อีก 15 วัน โดยตัดสลับต้นกับคะน้านาง เพื่อให้ต้นคะน้าไม่เบียดกัน หลังจากนั้นคะน้าต้นจะโตขึ้นตัดขายเป็นคะน้าใหญ่

a65


การทำสวนผักจำเป็นต้องศึกษาตลาดอย่างละเอียด เพื่อประกอบฤดูกาล และวันเวลาที่เหมาะสมในหลายด้าน

รวมทั้งการหมุนเวียนปลูกผักแต่ละชนิด แต่ละอย่าง เพื่อให้ดินอุดมสมบูรณ์ เพราะถ้าปลูกเชิงเดี่ยวไปเรื่อย ๆ ดินจะจืดไม่สมบูรณ์

a61


ทุกวันนี้ ฟาร์มผักของลุงเครามีการบริหารจัดการแบบครบวงจร ตั้งแต่การสกัดสมุนไพรปราบศัตรูพืช การบำรุงดิน การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพจากขี้ไส้เดือน

และรับเป็นที่ปรึกษาให้กับเกษตรกรที่สนใจใน “วิถีเกษตรอินทรีย์”

a62


ฟาร์มผักลุงเคราจึงเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ จนทำให้ฟาร์มผักปลอดสารของลุงเคราได้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 4 ดาวอีกด้วย

ท่านที่สนใจ เยี่ยมชม "ฟาร์มผักและศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ" 4/1 หมู่ 4 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

โทร. 08- 1303 -3941  , 08- 9497 - 8448

a84 a83


.........................................


ที่มา : เกษตรกรก้าวหน้า และ www.ฟาร์มลุงเครา.com

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved