บันทึกไทย บันทึกพระชนมชีพ ตอนที่ ๔ – ๗


บันทึกไทย บันทึกพระชนมชีพ ตอนที่ 4 พ.ศ. 2473


พ.ศ.2473...รู้จักวัฒนธรรมไทย
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงมีส่วนสำคัญในการปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณีไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงได้รู้จักการทรงบาตร การทำบุญ โขน และพิธีโกนจุกด้วยขอขอบคุณ ยูทูป ช่อง Pacific Inspiration Channel : PIC


...............................บันทึกไทย บันทึกพระชนมชีพ ตอนที่ 5 พ.ศ. 2474


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเริ่มเรียนภาษาไทย ดนตรีและวาดภาพที่โรงเรียนมาแตร์เดอี และปี 2475 นี้เองที่การเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ส่งผลอย่างใหญ่หลวงต่อราชสกุลมหิดลขอขอบคุณ ยูทูป ช่อง Pacific Inspiration Channel : PIC


..................................บันทึกไทย บันทึกพระชนมชีพ ตอนที่ 6 พ.ศ. 2475


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเริ่มเรียนภาษาไทย ดนตรีและวาดภาพที่โรงเรียนมาแตร์เดอี และปี 2475 นี้เองที่การเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ส่งผลอย่างใหญ่หลวงต่อราชสกุลมหิดลขอขอบคุณ ยูทูป ช่อง Pacific Inspiration Channel : PIC


.....................................บันทึกไทย บันทึกพระชนมชีพ ตอนที่ 7 พ.ศ. 2476


แฟลตเลขที่ 16 ถนนทิสโซ่ต์ คือ ที่ประทับครั้งแรกในโลซานน์ และการเลือกเสด็จมาประทับต่างประเทศครั้งนี้ ก็เพื่อการรักษาพระสุขภาพและเพื่อการศึกษาเล่าเรียนของพระนัดดาของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าขอขอบคุณ ยูทูป ช่อง Pacific Inspiration Channel : PIC


..................................


ที่มา : บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  pacific intercommunication

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved