สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระราชกระแสรับสั่ง ทรงห่วงใย-ทรงชื่นชมไปกล่าวแก่ปชช.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ด้วยทรงห่วงใยราษฎร ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

……………………………...วันที่ 6 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชน กับมอบถุงพระราชทาน ให้ประชาชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ วัดโต๊ะโม๊ะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

จากนั้น เดินทางไปยังโรงพยาบาลเจาะไอร้อง อำเภอเจาะไอร้อง เยี่ยมผู้ป่วยหนัก และทารกแรกเกิด กับมอบถุงพระราชทานแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่

เสร็จแล้ว เดินทางไปยังหน่วยทหารพรานที่ 4816 มอบถุงพระราชทานแก่หัวหน้าหน่วยและกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

จากนั้น เดินทางต่อไปยังวัดเจาะไอร้อง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง ถวายถุงพระราชทานแด่พระสงฆ์ และมอบถุงพระราชทานแก่ทหารและกำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่

ในโอกาสนี้ ได้เชิญกระแสทรงห่วงใย และทรงชื่นชม ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวแก่ประชาชน ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ที่มา : เพจ Information Division of OHM ต้องการติดตาม คลิกที่นี่ 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved