สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชสาส์น ทรงขอบใจจิตอาสาและประชาชนเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชสาส์น ทรงขอบใจจิตอาสา และประชาชนที่มาถวายบังคมพระบรมศพฯ และช่วยเหลืองานด้านต่างๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ 

 

ที่มา : เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : our beloved princess maha chakri sirindhorn

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved