ชมรมฯ แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับกลุ่มชมรมลูกเสือชาวบ้านและจิตอาสา

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑  ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับกลุ่มชมรมลูกเสือชาวบ้านและจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ทำกองปุ๋ยหมัก และ เป็นวิทยากรบรรยาย ระดมความคิดเห็น "ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาชุมชน" ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๘๙ คน 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved