ชมรมฯ แพร่ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ณ อ.ร้องกวาง

           เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายคณาธิป มุดเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมญ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร้องกวาง มีนายสหวิช อภิชัยวศรุตกุล
นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายในหัวข้อความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ อาจารย์เสวียน กุมภวรรณ จากวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน บรรยายในหัวข้อหลักการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับชมการสาธิตการผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์ใต้แสงอาทิตย์
ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกฯ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับพืชผักสวนครัวของสมาชิกได้ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๕๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved