ชมรมฯ เลย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย

     เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเลย ได้รับเชิญ จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลยให้ไปบรรยาย หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย ตามโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้นักเรียน โรงเรียนภูกระดึงวิทยาอำเภอภูกระดึง ระดับชั้น ม.๕ จำนวน ๑๒๑ คน ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โดยได้บรรยาย ความเป็นมาของชนชาติไทย การก่อตั้งจังหวัดเลย พระมหากรุณาธิคุณต่อพากนิกรราษฎรขาวจังหวัดเลย พระราชพิธีที่สำคัญ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved