ชมรมฯ เพชรบูรณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ 

           เมื่อวันนี้ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ  ณ ห้องประชุมสำนักงานชมรมฯ (อาคารเมตตาธรรม วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์)

             มีวาระการประชุมเตรียมมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมฯ ให้กับสมาชิกชมรมฯ ที่อำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาค้อ และการสัมมนาเครือข่าย “ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั้งยืน” ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved