ชมรมฯ เพชรบุรี ร่วมตักบาตร ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ณ วัดถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ วัดถ้ำรงค์ และโรงเรียนวัดถ้ำรงค์. ดำเนินโครงการเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม ภายใต้หลักการ "บวร"  ด้วยการประสานความร่วมมือบ้าน วัด และโรงเรียน เพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน โดยการนำเยาวชน ประชาชน ตักบาตร ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลนเดช ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.  ณ วัดถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved