ชมรมฯ เข้าบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล

               เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง นำกรรมการบริหารชมรมฯ เข้าบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ตรัง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved