ชมรมฯ อุบลราชธานี จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.บุณฑริก

       เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์ โคตะสิน นำคณะกรรมการบริหารชมรมฯ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ อำเภอบุณฑริก ๓๐๐ คน โดยมีนายมณชัย  จันทโรธร นายอำเภอบุณฑริกเป็นประธานพิธี พร้อมบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีนายรอยตะวัน  สุปันโน ปลัดอาวุโสอำเภอบุณฑริก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านมาร่วมพิธี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved