ชมรมฯ อุบลราชธานี จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.เหล่าเสือโก้ก

       เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์  โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี  จัดพิธีมอบเสื้อปฏิญาณตน ให้กับสมาชิกอำเภอเหล่าเสือโก้ก จำนวน ๒๕๐ คน โดยมีนายเขมราฐ  ขัมภรัตน์  นายอำเภอเหล่าเสือโก้กเป็นประธานและบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้กับสมาชิกใหม่ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายกเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้กร่วมเป็นเกียรติ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved