ชมรมฯ อุตรดิตถ์ ร่วมสวดมนต์ถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

                เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยอาจารย์ลัญญาภดี สรงสุวรรณ ประธานชมรมฯ นำคณะกรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมสวดมนต์ถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นการสวดมนต์ถวายพระพรเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง มีการลงนามถวายพระพร

1 2 3 13882262_1088563861250781_4520968240615536004_n

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved