ชมรมฯ อุตรดิตถ์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ณ อ.เมือง

           เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิก ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  มีนายประสงค์  อุไรวรณ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิต มีผู้ร่วมกิจกรรม ๑๖๗ คน 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved