ชมรมฯ อุดรธานี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.เมือง

    เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองใส ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๕๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved