ชมรมฯ หนองบัวลำภู จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.สุวรรณคูหา

        เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดิ์ศรี  ปัญนาวี  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ให้แก่สมาชิกอำเภอสุวรรณคูหา จำนวน ๑๕๐ คน ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณคูหา โดยมีนายจรูญ วิริยะสังวรณ์ นายอำเภอสุวรรณคูหา ได้มาร่วมกิจกรรมและเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved