ชมรมฯ หนองคาย เยี่ยมผู้ปฏิบัติงานโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์

     เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย หัวหน้าคณะติดตามและประเมินผลโครงการด้วยรักและห่วงใย เยี่ยมผู้ปฏิบัติงานโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่โรงเรียนส่งเปลือยดงสามสิบ จ.อุดรธานี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved