ชมรมฯ หนองคาย ออกเยี่ยมคณะกรรมการชมรมฯ

        เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย เยี่ยม นายไพบูลย์ บูชาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ กรรมการชมรมฯ คนใหม่ ชึ่งเป็นผู้มีผลงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved