ชมรมฯ หนองคาย ร่วมสมัครเป็นจิตอาสา งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

       เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย นำคณะกรรมการชมรมฯ สมาชิกชมรมฯ ร่วมสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย ลำดับที่ ๑๐๕๘-๑๐๗๗ นายสาคร ศรีเรือง กรรมการนำสมาชิกสมัครที่ อำเภอเฝ้าไร ่ลำดับที่ ๑๐๒๒-๑๐๙๗

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved