ชมรมฯ สระแก้ว จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฎิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.เมือง

          เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฎิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ที่ห้องประชุมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี โดยมีนายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการพร้อมสมาชิกชมรม เข้ารับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง กล่าวปฏิญาณตน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ครั้งนี้ มีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว เขตอำเภอเมืองสระแก้ว จำนวน ๑๓๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved