ชมรมฯ สระบุรี เข้าร่วม “โครงการฝึกอบรม หลักสูตร งานแปรรูปสัตว์น้ำจืด”

     เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นายอรรถ์  สุขะ ผู้นำแห่งยุคฝน รุ่นที่ ๒ (รองประธานชมรมฯ อ.วิหารแดง) และสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่บ้านลำฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรม หลักสูตร งานแปรรูปสัตว์น้ำจืด" ณ บ้านโคกน้ำบ่อ ม.๗ ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน ๓๒ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved