ชมรมฯ สระบุรี ออกเยี่ยมสมาชิกผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๒

      เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นำโดย นายสุภาพ สุนทรนนท์ ประธานชมรมฯ นางพเยาว์ สุขมงคล ประธาน อ.พระพุทธบาท และนางศิราลักษณ์ ศุภพิมล เลขานุการชมรมฯ ได้ไปเยี่ยมเยือนและติดตามขยายผลงานปลูกต้นดอกเข้าพรรษาของ นายสละ นิรากรณ์ ผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๒ ที่ไร่นิรากรณ์ ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved