ชมรมฯ สงขลา ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดศาสตร์พระราชา เรื่องเกษตรทฤษฏีใหม่ 

             เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสว่าง  อินทรัตน์ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ อ.จะนะ จ.สงขลา ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดศาสตร์พระราชา เรื่องเกษตรทฤษฏีใหม่ โคกหนองนาโมเดล  และเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการเลี้ยงผึ้ง ณ กศน. สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา ร่วมกับ กอ.รมน.ส่วนหน้า มีผู้ร่วมอบรมจำนวน ๓๕ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved