ชมรมฯ สงขลา จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

              เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางรติรส กาญจนธาร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อชี้แจงกิจกรรม "จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์" และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้กรรมการทุกท่านได้มีส่วนร่วม และให้กิจกรรมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีกรรมการเข้าประชุม ๓๕ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved