ชมรมฯ สกลนคร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

          เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนครนำโดย นางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ จิตอาสาจำนวน ๕๐ คน ร่วมกับเทศบาลตำบลพรรณนานคร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม กิจกรรมรื้อห้องน้ำเก่า ทำความสะอาดบริเวณเมรุมาศ ทำแนวกันไฟ ณ วัดป่าสุทธิมงคล ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved