ชมรมฯ ศรีสะเกษ เดินทางไปพบปะกับเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์

       เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปพบปะกับเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ที่บ้านใจดี อำเภอขุขันธ์ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโค-กระบือ ในโครงการธนาคารโค-กระบือ อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายธวัช  สุระบาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน  

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved