ชมรมฯ ศรีสะเกษ นำสมาชิกร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี ๒๕๖๑

    เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ เกาะห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ  นางสุวคนธ์ รุ้งแก้ว เขานุการชมรมฯ ศรีสะเกษ  นางตระกูล แสงลับ กรรมการชมรมฯ และนายรุ่งทิวา เนื้อนา กรรมการชมรมฯ ได้รับมอบหมายจากประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมรณรงค์ในงานรักษ์โลก เลิกใช้พลาสติก โดยร่วมปลูกต้นไม้ รณรงค์ลดใช้พลาสติก และปั่นรักษ์โลก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี ๒๕๖๑ ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ เกาะห้วยน้ำคำ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดย ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี  สมาชิกชมรม ฯ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved