ชมรมฯ ศรีสะเกษ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.ศิลาลาด

       เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศราะเกษ นำโดย นายทิวา  รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ แก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอศิลาลาด ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านโจดม่วง ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีประธานชมรมฯ เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกชมรมฯ เข้ารับเสื้อสัญลักษณ์ จำนวน ๗๕ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved