ชมรมฯ ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

           เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อสรุปงานที่ผ่านมาใน ๒ เดือนที่ผ่านมา พร้อมพิจารณาคัดผู้นำแห่งยุครุ่น ๒ และรายงานการทำกิจกรรมของเครือข่าย เช่น สวดมนตร์ข้ามปี บำเพ็ญประโยชน์ล้างที่สาธารณะ เยี่ยมคนด้อยโอกาส เป็นต้น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved