ชมรมฯ ระยอง ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐

      เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่วัดเนินพระ อ.เมือ จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนชาวระยอง ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง ทำบุญตักบาตร อาหารหวานคาวแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันคล้ายวัน ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งนี้จังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของโลก ประจำปี ๒๕๖๐ โดยเชิญชวนทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม รักษาศีล เวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อนำหลักธรรมทางพุทธศาสนา ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เป็นการสืบทอด รักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทยตลอดไป      เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดป่าประดู่พระอารามหลวง อ.เมือง  จ.ระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเปิดกรวยดอกไม้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ พร้อมนำ ญาติโยม พุทธศาสนิกชนจังหวัดระยอง สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง สวดสรรเสริญคุณรัตนตรัยพร้อมกับสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved