ชมรมฯ ยโสธร จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.เมือง

      เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยโสธร นำโดยนางสาวปุณรดา เย็นวัฒนา ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมชมรมฯ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ และบรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วัดบ้านเขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วม ๓๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved