ชมรมฯ พะเยา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

              เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาด ณ บริเวณวัดศรีโคมคำพระอารามหลวง เนื่องจาก ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ทางจังหวัดพะเยาและวัดศรีโคมคำ ได้ร่วมกันจัดประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวงขึ้น ชมรมฯ จึงเห็นว่าควรที่จะไปทำความสะอาดบริเวรณวัด ให้มีทัศนียภาพที่น่าชื่นชมของพุทธศาสนิกชนที่มากราบไหว้พระเจ้าตนหลวง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved