ชมรมฯ บุรีรัมย์ ออกเยี่ยมกลุ่ม OTOP ของสมาชิกผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๑

        ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ ออกเยี่ยมกลุ่ม OTOP กลุ่มรักสามัคคี ผลิตผลจากโครงการผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนรุ่นที่ ๑ โครงการทอผ้าแปรรูปเป็นผ้าชิ้น กระเป๋า เสื้อสำเร็จรูป มีการพัฒนาฝีมือให้ทันสมัยเป็นที่นิยม ทุนน้อยแต่ใจสู้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ภาคภูมิใจสร้างด้วยมือและเติบโตจากมูลนิธิบุคคลพอเพียงอย่างแท้จริงมิใช่จากหน่วยงานอื่นมาดูแลก่อนจะเติบโต

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved